Заңнамалық актілер

Юридический справочник автомобилиста
Справочник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Транспорт
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 111 с.

ББК: 39Ю703
Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих). Положение об уполномоченном по этике

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Год: 2015
Объем: 8 с.

ББК: 67.401.02Э908
Экологиялық сараптама туралы. Авариялық - құтқару қызметі және құтқарушылардың мәртебесі туралы
Об экологической экспертизе. Об аварийно - спасательной службах и статусе спасателей
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық қорғау. Төтенше жағдайлар қызметі
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 112 б.
ISBN: 5-7667-4077-8

ББК: 68.9ҚазЭ400
Экологический кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство LEM"
Год: 2021
Объем: 412 с.

ББК: 67.407Э400
Экологический кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 196 с.

ББК: 67.407Э40
Экологический кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 192 с.

ББК: 67.407Э400
Экологический кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 172 с.

ББК: 67.407Э40
Экологический кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 192 с.

ББК: 67.407Э40
Экологический кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 164 с.

ББК: 67.407Э40
Экологический кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2008
Объем: 176 с.
ISBN: 9965-785-14-7

ББК: 67.407Э40
Шаруа (фермер) қожалығы туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 12 б.

ББК: 67.404.91КазШ27
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы. Жеке кәсіпкерлік туралы
О государственной поддержке малого предпринимательства. О частном предпринимательстве
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
қазақ, орыс тілдеріндеГород: Алматы:
Издательство: "Жеті жарғы"
Год: 1998
Объем: 84 б.
ISBN: 5-7667-4938-4

ББК: 67.404.91КазШ159
Хозяйствующие субъекты в Республике Казахстан
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2005
Объем: 140 с.

ББК: 67.404.91Х70
Хозяйствующие субъекты в Республике Казахстан
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2009
Объем: 132 с.

ББК: 67.404.91Х70
Хозяйствующие субъекты в Республике Казахстан
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2000
Объем: 130 с.

ББК: 67.404.91Х70
Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы. Қазақстан Республикасының кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Денсаулық сақтау. Медицина ғылымы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2015
Объем: 144 б.

ББК: 5ҚазХ17
Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы. Қазақстан Республикасының кодексі
(2017.14.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Денсаулық сақтау. Медицина ғылымы
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 249 б.

ББК: 5ҚазХ17
Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы. Қазақстан Республикасының кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Денсаулық сақтау. Медицина ғылымы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 108 б.

ББК: 5ҚазХ176
Финансовый лизинг
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Коммерческие операции. Лизинг
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2008
Объем: 104 с.

ББК: 65.262.533Ф59
Финансовое право: Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Финансовое право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2003
Объем: 287 с.

ББК: 67.402Ф591
Финансовая полиция
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 48 с.

ББК: 67.401.133Ф591
Финансовая полиция
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 72 с.

ББК: 67.401.133Ф59
Фиктивное и преднамеренное банкротство: нормативные акты, официальные разъяснения, судебная практика
Тихомирова Л.В.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
2-е изд., с измен. и доп.Город: М
Издательство: Изд.Тихомирова М.Ю.
Год: 2012
Объем: 95 с.
ISBN: 978-5-89194-563-0

ББК: 67.71Ф50
Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
Город: М
Издательство: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ", Издательство "ЭКМОС"
Год: 2000
Объем: 40 с.
ISBN: 5-88124-070-2

ББК: 67.401.213Ф32
Федеральный закон "О лизинге"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Коммерческие операции. Лизинг
Город: М
Издательство: Издательство "Ось-89"
Год: 2000
Объем: 32 с.
ISBN: 5-86894-328-7

ББК: 65.262.533Ф32
Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР")
Под общ. ред. К.Д. Лубенченко

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банки. Банковское дело
Город: Москва
Издательство: Издательский дом "Банковское дело"
Год: 1998
Объем: 320 с.
ISBN: 5-88674-021-X

ББК: 65.262.10Ф32
Федеральные законы: "О государственной охране", "О ведомственной охране". Положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
Город: М
Издательство: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ", Издательство "ЭКМОС"
Год: 2000
Объем: 40 с.
ISBN: 5-88124-077-4

ББК: 67.401.213Ф32
Үкіметаралық және мемлекетаралық қосарланған салық салуды жою туралы қолданылып жүрген конвенциялар мен келісімдер.1997 ж. 1 қаңт.
Действующие межправительственные и межгосударственные конвенции и соглашения об избежании двойного налогообложения на 1 янв. 1997 г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Халықаралық экономикалық құқық
Город: Алматы
Издательство: Қаржы-қаражат
Год: 1997
Объем: 256 б.
ISBN: 5-7427-0322-8

ББК: 67.911ҚазҮ50
Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер туралы
О коллективных трудовых спорах и забастовках
Қазақстан Республикасы Заңының ресми мәтіні

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
на двух языках (каз-рус)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 28 б.
ISBN: 5-7667-3453-0

ББК: 67.405.2 ҚазҰ24
Уставы Вооруженных сил Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: Алматы
Издательство: Министерство обороны
Год: 1998
Объем: 460 с.

ББК: 68У79
Устав патрульно-постовой службы советской милиции

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: М.
Издательство: Воениздат
Год: 1974
Объем: 264с.

ББК: 68У79
Устав Международной организации гражданской обороны

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: Алматы
Издательство: Дәнекер
Год: 2000
Объем: 16с.

ББК: 68У79
Устав гарнизонной и караульной служб вооруженных сил СССР

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: М.
Издательство: Воениздат
Год: 1967
Объем: 240б.

ББК: 68У77
Устав гарнизонной и караульной служб вооруженных сил СССР

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Вооруженные силы России и СССР
Город: Москва
Издательство: Воениздат
Год: 1975
Объем: 258б.

ББК: 68.49(2)УДК: 355.512У77
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан"
(с изменениями и дополнениями по состоянию законодательства на 1 декабря 1998 г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Баспа"
Год: 1998
Объем: 80 с.
ISBN: 9965-419-44-2

ББК: 67.400У41
Узбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
(2001 йил 18 октябргача булган узгартиш ва қушимчалар билан қайта нашри). Расмий нашр на 2-х яз. (узбек., рус.)Город: Т
Издательство: Узбекистон республикаси Адлия вазирлиги
Год: 2001
Объем: 624 с.

ББК: 67.411У34
Уголовный кодекс Швейцарии
пер. с нем.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: М
Издательство: Издательство "Зерцало"
Год: 2000
Объем: 138с.
ISBN: 5-8078-0070-2

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Украины
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 марта 2003 года)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Х
Издательство: ООО "Одиссей"
Год: 2003
Объем: 256с.
ISBN: 966-633-197-7

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс РСФСР. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
с изменениями и дополнениями на 15 марта 1996г.Город: Н.:
Издательство: НПК "Модус", ТОО "ЮКЭА"
Год: 1996
Объем: 240 с.
ISBN: 5-86750-058-6

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Российской Федерации

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Москва
Издательство: Проспект, КноРус
Год: 2012
Объем: 224с.

ББК: 67.408УДК: 343.1(470+571)(094.4)У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан - толкование и комментирования (по разделам и главам). 2 выпуск
Научно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО Баспа
Год: 1998
Объем: 160с.
ISBN: 9965-419-23-X

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан - толкование и комментирование (по разделам и главам). 3 - выпуск
Научно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Баспа"
Год: 1998
Объем: 160с.
ISBN: 9965-419-35-3

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан с постатейными материалами

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2005
Объем: 944с.
ISBN: 9965-608-90-3

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан: официальный текст

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 272с.
ISBN: 5-7667-4119-7

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан - общая характеристика (в сравнении с УК Казахской ССР)
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
1-выпускГород: Алматы
Издательство: Баспа
Год: 1997
Объем: 224с.
ISBN: 9965-419-12-4

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2022
Объем: 224 с.

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право Казахстана
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 268с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408(5Каз)У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2022
Объем: 268 с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2023
Объем: 280 с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 152с.

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 184с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2011
Объем: 176с.
ISBN: 9965-608-13X

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 188с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 144с.

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2002
Объем: 168с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 149с.

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2024
Объем: 276 с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 268с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2020
Объем: 220 с.

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2019
Объем: 216 с.

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2018
Объем: 212с.

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2020
Объем: 260 с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2014
Объем: 208с.

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 212 с.

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 244 с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2014
Объем: 240 с.
ISBN: 9965-608-13-X

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2015
Объем: 208 с.

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 212 с.

ББК: 67.408УДК: кодекс РК##уголовное правоУ261
Уголовный кодекс Объединённых Арабских Эмиратов. Уголовно-процессуальный кодекс Объединённых Арабских Эмиратов
Перевод Осипов С.Н.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: СПб:
Издательство: Издательство "Юридический центр"
Год: 2015
Объем: 400 с.
ISBN: 978-5-94201-687-6

ББК: 67.408УДК: 341.4У26
Уголовный Кодекс Казахской ССР с изменениями и дополнениями на 1 марта 1997 г.
Учебное издание

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Год: 1997
Объем: 120с.
ISBN: 5-211-03155-6

ББК: 67.408У26
Уголовный кодекс Казахской ССР: (Официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 января 1983 года)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алма-Ата
Издательство: Казахстан
Год: 1983
Объем: 240 с.

ББК: 67.408У261
Уголовный кодекс Казахской ССР. Офиц. текст с изм. и доп. на 1 февр. 1978 г

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: 67.408
Город: Алма-Ата
Издательство: "Казахстан"
Год: 1979
Объем: 206 с.

У261
Уголовный кодекс Каз ССР

Жанр: Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Год: 1983

ББК: 67.408У261
Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии)
Сборник законодательных материалов
Под ред. И.Д. Козочкина

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: М
Издательство: Издательство "Зерцало"
Год: 1999
Объем: 352с.
ISBN: 5-8078-0031-1

ББК: 67.408У26
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Москва
Издательство: Юридическая литература
Год: 1973
Объем: 248 с.

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан - общая характеристика (в сравнении с УПК Каз. ССР)
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
1 - выпускГород: Алматы
Издательство: ТОО "Баспа"
Год: 1998
Объем: 352 с.
ISBN: 9965-419-19-1

ББК: 67.411У26
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2023
Объем: 400 с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) Республики Казахстан
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 396с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411(5Каз)У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2014
Объем: 308 с.

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 308 с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411У26
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Әдет"
Год: 2000
Объем: 208 с.
ISBN: 87376-0349

ББК: 67.411У26
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: " Издательство "Норма-К",
Год: 2014
Объем: 300 с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 228 с.

ББК: 67.411У26
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2011
Объем: 284 с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411У26
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2023
Объем: 376 с.

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 300 с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411У26
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2020
Объем: 372 с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 360с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 372с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 356 с.
ISBN: 9965-608-08-3

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 348 с.

ББК: 67.411У26
Уголовно-процессуальный кодекс Казахской ССР
с изменениями и дополнениями на 15 апреля 1996 г. Учебное издание

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Новокузнецк
Издательство: АО ЗСМК
Год: 1996
Объем: 135 с.
ISBN: 5-211-03155-6

ББК: 67.411У261
Уголовно-процессуальный кодекс в Республике Казахстан по состоянию на 1 августа 1997 г.
Учебное пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Әдет"
Год: 1997
Объем: 120 с.
ISBN: 9965-9018-1-3

ББК: 67.411У261
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Краткий комментарий
А.С. Михлин

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: М
Издательство: Дело
Год: 2000
Объем: 232 с.
ISBN: 5-7749-0194-7

ББК: 67.409УДК: 343.8У261
Уголовно - исполнительный кодекс Республики Казахстан - общая характеристика (в сравнении и ИТК Казахской ССР)
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: Алматы
Издательство: Баспа
Год: 1998
Объем: 112 с.
ISBN: 9965-419-20-5

ББК: 67.409У261
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
практическое пособиеГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 104с.
ISBN: 9965-785-91-0

ББК: 67.409УДК: 343:378(075.8)У261
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2023
Объем: 100 с.

ББК: 67.409У261
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 100с.
ISBN: 9965-785-91-0

ББК: 67.409УДК: 343:378У261
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 96 с.

ББК: 67.409У26
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: Алматы:
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2014
Объем: 100 с.
ISBN: 9965-785-91-0

ББК: 67.409УДК: 343:378(075.8)У26
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: Алматы:
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 84 с.
ISBN: 9965-785-91-0

ББК: 67.409УДК: 343:378(075.8)У26
Трудовое законодательство Республики Казахстан
Уваров В.Н.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
2-е изд. перераб. и доп.Город: Алматы
Издательство: ТОО "Баспа"
Год: 1998
Объем: 224 с.
ISBN: 9965-419-09-4

ББК: 67.405У18
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 20 б.

ББК: 67.404ҚазТ86
Тұрғын үй қатынастары туралы. Қазақстан Республикасының заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 44 б.

ББК: 67.404.91КазТ86
Тұрғын үй қатынастары туралы. Қазақстан Республикасының Заңы
О жилищных отношениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 176 б.
ISBN: 5-7667-4085-9

ББК: 67.404.91КазТ86
Тұрғын үй қатынастары туралы. Қазақстан Республикасының заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 44 б.

ББК: 67.404.91КазТ86
Трудовой кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
практическое пособиеГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 128с.
ISBN: 9965-785-29-5

ББК: 67.405Т781
Трудовой кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 112с.
ISBN: 9965-785-29-5

ББК: 67.405Т781
Трудовой кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 112 с.

ББК: 67.405Т78
Трудовой кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 112 с.

ББК: 67.405Т78
Трудовой кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 116 с.

ББК: 67.405Т78
Трудовой кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 140 с.
ISBN: 9965-785-29-5

ББК: 67.405Т78
Трудовой кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 132 с.
ISBN: 9965-785-29-5

ББК: 67.405Т781
Таможенный Союз Евразийского Экономического Сообщества. Таможенный кодекс Евразийского Экономического Сообщества
Сборник документов. Часть 1.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: "Заң әдебиеті"
Год: 2010
Объем: 256 с.
ISBN: 9965-813-85-X

ББК: 65.4УДК: 339.9Т17
Таможенный контроль: Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 99 с.

ББК: 65.4Т17
Таможенный контроль: Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 88 с.

ББК: 65.4Т17
Таможенный контроль: Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 89 с.

ББК: 65.4Т17
Таможенный кодекс Таможенного союза (с измен. и доп. от 16.04.2010г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: Издательство Lем
Год: 2010
Объем: 300 с.

ББК: 65.4Т17
Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное регулирование
Под ред. Г.Ю. Касьяновой

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: М
Издательство: АБАК
Год: 2012
Объем: 528 с.
ISBN: 978-5-9748-0292-8

ББК: 65.4УДК: 657Т17
Таможенный кодекс таможенного союза

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 176 с.

ББК: 67.401.5Т17
Таможенный кодекс Российской Федерации

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Выпуск 3 (50)Город: М
Издательство: ИНФРА-М
Год: 2004
Объем: 288 с.
ISBN: 5-16-001724-0

ББК: 67.401.5Т17
Таможенный кодекс Российской Федерации

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: М
Издательство: Юристъ
Год: 2003
Объем: 335 с.
ISBN: 5-7975-0650-5

ББК: 67.401.5УДК: 342Т17
Таможенный кодекс Российской Федерации

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
8-е изд., с изм. и доп. по сост. на 15 октября 1999 годаГород: М
Издательство: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М
Год: 1999
Объем: 252 с.
ISBN: 5-89123-319-3 (НОРМА)##5-86225-973-2 (ИНФРА-М)

ББК: 65.4Т178
Таможенный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года № 401.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Астана
Издательство: "Парасат Әлемі"
Год: 2003
Объем: 224 с.

ББК: 67.401.5Т17
Таможенный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 212 с.

ББК: 67.401.5Т17
Таможенный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 276 с.

ББК: 67.401.5Т17
Таможенный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 280 с.

ББК: 67.401.5Т17
Таможенный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 212 с.

ББК: 67.401.5Т17
Таможенный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 278 с.

ББК: 67.401.5Т17
Таможенный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 276 с.

ББК: 67.401.5Т17
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2018
Объем: 560 с.

ББК: 65.4Т178
Таможенный кодекс Евразийского Экономического Сообщества. Таможенный Союз Евразийского Сообщества
Сборник документов. Часть 2.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: "Заң әдебиеті"
Год: 2010
Объем: 296 с.
ISBN: 9965-813-86-8

ББК: 65.4УДК: 339.9Т17
Таможенные платежи
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 136 с.

ББК: 65.4Т17
Таможенные платежи
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 140 с.

ББК: 65.4Т17
Таможенное оформление
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 135 с.

ББК: 65.4Т17
Таможенное оформление
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 180 с.

ББК: 65.4Т17
Таможенное законодательство таможенного союза. Выпуск 1

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Москва
Издательство: Проспект
Год: 2010
Объем: 424 с.
ISBN: 978-5-392-01869-7

ББК: 65.4УДК: 339.543.62(470+571+476+574)Т17
Табиғи монополиялар туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 24 б.

ББК: 67.404.91КазТ12
Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы
О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Қазақстан Республикасы Заңының ресми мәтіні

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық қорғау. Төтенше жағдайлар қызметі
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 56 б.
ISBN: 5-7667-3443-3

ББК: 68.9ҚазТ122
"Сыбайлас жемқорлыққы қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бығдарламасы туралы"
Государственная программа борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы. Governmental Anti-Gorruption Program for 2006-2010.
Брошюра

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
ҚР Президентінің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы № 1686 Жарлығымен бекітілгенГород: Астана
Издательство: Ақорда
Год: 2005
Объем: 47б.

ББК: 67.408##67.408(5Қаз)С93
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 20 б.

ББК: 67.408 КазС93
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы - О борьбе с коррупцией
2000 жылдың 1 маусымына дейінгі өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Қазақстан Республикасы Заңының ресми мәтіні Официальный текст Закона Республики Казахстан с изменениями и дополнениями законодательства на 1 июня 2000 года

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
2-е изд.Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 40 б.
ISBN: 5-7667-5071-4

ББК: 67.408(5Қаз)С93
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы - О борьбе с коррупцией
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
(қаз., орыс.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 40 б.
ISBN: 5-7667-4953-8

ББК: 67.408(5Қаз)С93
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 16 б.

ББК: 67.408(5Қаз)С93
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 16 б.

ББК: 67.408 КазС93
Судебная экспертиза
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная экспертиза
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 73с.

ББК: 67.53С89
Судебная практика по уголовным делам в 2-х частях. Часть 1
Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации
сост. С.А.Подзоров

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
2-е изд., перераб. и доп.Город: М
Издательство: Экзамен
Год: 2002
Объем: 928с.
ISBN: 5-8212-0329-5(Ч.1)##5-8212-0331-7

ББК: 67.71УДК: 343С892
Страховая деятельность
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Страхование
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2007
Объем: 268 с.

ББК: 65.271С83
Ставки таможенных пошлин на вывозимые товары
Официальное издание

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 8 с.
ISBN: 5-7667-3430-1

ББК: 65.4С76
Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Казахстан. Нормы провоза физическими лицами через таможенную границу Республики Казахстан подакцизных товаров, которые не подлежат обложению акцизами
Официальное издание

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 8 с.
ISBN: 5-7667-3430-1

ББК: 65.4С76
Социальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Право социального обеспечения
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2023
Объем: 240 с.

ББК: 67.405.2С692
Сот сараптамасы туралы - О судебной экспертизе
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот экспертологиясы
(қаз., орыс.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 32б.
ISBN: 5-7667-4911-2

ББК: 67.53##67.53ҚазС69
Содержание под стражей
Сборник нормативных актов и документов
Сост. Андреев В.Н., Москалькова Т.Н.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: М
Издательство: Спарк
Год: 1996
Объем: 282с.
ISBN: 5-88914-035-3

ББК: 67.411С57
Сертификация
Сборник нормативных актов Российской Федерации
Под ред. д.т.н., проф. Фомина В.Н.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Качество продукции, товаров, услуг
Город: М
Издательство: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ", Издательство "ЭКМОС"
Год: 2000
Объем: 144 с.
ISBN: 5-88124-086-3

ББК: 65.291.823.2УДК: 347.73С33
Сертификаттау туралы. Стандарттау туралы
О сертификации. О стандартизации
Қазақстан Республикасының Заңдары

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Качество продукции, товаров, услуг
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 76 б.
ISBN: 5-7667-5027-7

ББК: 65.291.823.2С37
Брачный договор
Информ. - справ. изд.
Сергунина В.М.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 16 с.
ISBN: 5-7667-4046-8

ББК: 67.404С32
Семейный кодекс Российской Федерации
Официальный текст по состоянию на 1 октября 2000 года

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Семейное право
Город: М
Издательство: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА . М
Год: 2000
Объем: 64 с.
ISBN: 5-89123-473-4 (НОРМА)##5-16-000420-3 (ИНФРА . М)

ББК: 67.404.5С30
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968-2012)
Сост. сборника С.М. Рахметов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 696 с.
ISBN: 9965-785-54-6

ББК: 67.71УДК: 347С23
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968-2006)
Сост. сборника С.М. Рахметов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
5-е изд., перераб. и доп.Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2006
Объем: 544 с.
ISBN: 9965-608-96-2

ББК: 67.71С23
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968-2011)
Сост. сборника С.М. Рахметов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2011
Объем: 648 с.
ISBN: 9965-785-54-6

ББК: 67.71УДК: 347С23
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968-2009)
Сост. сборника С.М. Рахметов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2009
Объем: 584 с.
ISBN: 9965-785-54-6

ББК: 67.71УДК: 347С23
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968-2006)
Сост. сборника С.М. Рахметов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
6-е изд., перераб. и доп.Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2007
Объем: 584 с.
ISBN: 9965-785-27-9

ББК: 67.71С23
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968-2014годы)
+ Приложение к Сборнику постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968-2014годы)
Сост. сб.: С.М. Рахметов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2015
Объем: 688 с.
ISBN: 9965-785-54-6

ББК: 67.71УДК: 347С23
Сборник основных нормативных правовых актов Генеральной Прокуратуры по вопросам прокурорского надзора
Под ред. Ген.Прокурора Тусупбекова Р.Т.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Астана
Издательство: Дом Печати Эдельвейс
Год: 2003
Объем: 508 с.

ББК: 67.72С232
Сборник основных нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры
под ред. Р.Т.Тусупбекова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
2-е изд.Город: Астана
Издательство: 2006
Год: 2022
Объем: 631с.

ББК: 67.72С232
Сборник основных нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры
Под ред. Генерального Прокурора Тусупбекова Р.Т.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
2-ое изд.Город: Астана
Год: 2006
Объем: 632с.

ББК: 67.72С232
Сборник нормативных правовых актов по таможенной экспертизе

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Астана
Издательство: ТОО "Жарқын Ко"
Год: 2004
Объем: 108 с.

ББК: 65.4С23
Сборник нормативных правовых актов и методических рекомендаций по линиям и направлениям деятельности Антитеррористического центра КНБ Республики Казахстан
Под общ. ред. Первого заместителя Председателя КНБ РК Шаяхметова А.Ш.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области охраны государственной безопасности
Город: Астана
Год: 2009
Объем: 522с.

ББК: 67.401.132С232
Сборник нормативных постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан
под общ.ред. Рогова И.И.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Астана
Издательство: Конституционный Совет
Год: 2017
Объем: 596с.
ISBN: 978-601-7540-43-2

ББК: 67.400УДК: 342(574)С232
Сборник нормативных актов Республики Казахстан по гражданскому праву. Часть 1

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "БОРКИ"
Год: 1998
Объем: 188 с.

ББК: 67.404С23
Сборник нормативных актов Республики Казахстан по гражданскому праву
Часть 2.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2000
Объем: 168 с.

ББК: 67.404С23
Сборник нормативных актов по гражданскому праву. Часть 1
Составитель Васенин А.П.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "БОРКИ"
Год: 1998
Объем: 148 с.

ББК: 67.404С23
Сборник нормативных актов по гражданскому праву
Часть 1.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2000
Объем: 282 с.

ББК: 67.404С23
Сборник нормативных актов по административному праву Республики Казахстан
Сост. Р.А. Подопригора

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
4-е изд., перераб. и доп. Книга 1Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 270 с.

ББК: 67.401С23
Сборник нормативных актов по административному праву Республики Казахстан
Сост. Р.А. Подопригора

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
4-е изд., перераб. и доп. Книга 2Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 252 с.

ББК: 67.401С23
Сборник нормативных актов о пенсионном обеспечении
Составители: Берешев С.Х., Берешев Н.Х.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Право социального обеспечения
Город: Алматы
Издательство: "Аян Эдет"
Год: 1998
Объем: 152 с.
ISBN: 5-87376-036-5

ББК: 67.405.2С23
Сборник новейшего налогового и бюджетного законодательства
(официальные тексты и вспомогательные примечания)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Ростов на/Д
Издательство: Феникс
Год: 2000
Объем: 544 с.
ISBN: 5-222-01099-6

ББК: 67.402.23С23
Сборник международных документов по правам человека
В 11-ти томах
Сост.Е.А. Жовтис

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Права человека
Город: Алматы
Издательство: ОО "ОST-XXI век"
Год: 2005
Объем: 572 с.
ISBN: 9965-25-748-5

ББК: 67.911.11С232
Сборник международных документов по правам человека
В 11-ти томах. Том 5, часть 2 - Универсальные договоры и другие международные инструменты по правам человека
сост. Е.А Жовтис

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Права человека
Город: Алматы
Издательство: ОО "ОST-XXI век"
Год: 2005
Объем: 480 с.
ISBN: 9965-25-747-7

ББК: 67.911.11С232
Сборник международных документов по правам человека
В 11-ти томах, Том 4 - Универсальные договоры и другие международные инструменты по правам человека
Сост. Е.А. Жовтис

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Права человека
Город: Алматы
Издательство: Фонд "ХХІ век"
Год: 2002
Объем: 672 с.
ISBN: 9965-490-70-8

ББК: 67.911.11С232
Сборник международных документов по правам человека
В 11-ти томах, Том 2 - Универсальные договоры и другие международные инструменты по правам человека
Сост. Е.А. Жовтис

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Права человека
Город: Алматы
Издательство: Фонд "ХХІ век"
Год: 2002
Объем: 500 с.
ISBN: 9965-490-68-6

ББК: 67.911.11С232
Сборник международных документов по правам человека
В 11-ти томах. Том 3, часть 1 - Универсальные договоры и другие международные инструменты по правам человека
Сост. Е.А. Жовтис

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Права человека
Город: Алматы
Издательство: Фонд "ХХІ век"
Год: 2003
Объем: 640 с.
ISBN: 9965-659-13-3

ББК: 67.911.11С232
Сборник международных документов по правам человека
В 11-ти томах. Том 3, часть 2 - Универсальные договоры и другие международные инструменты по правам человека
Сост. Е.А Жовтис

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Права человека
Город: Алматы
Издательство: Фонд "ХХІ век"
Год: 2003
Объем: 520 с.
ISBN: 9965-659-15-X

ББК: 67.911.11С232
Сборник международных договоров Республики Казахстан в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, передаче осужденных лиц и о выдаче (экстрадиции)
сост. Е.Б.Ахметов, Б.У.Ахметов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное право. Право отдельных стран
практ.пособиеГород: Алматы
Издательство: LEM
Год: 2018
Объем: 580с.
ISBN: 978-601-239-535-8

ББК: 67.9УДК: 341.44(094.2)(574)С232
Сборник инструктивных и нормативных актов по налогам

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоги и налогообложение
Город: Алматы
Издательство: Қаржы-қаражат
Год: 1995
Объем: 216 с.

ББК: 65.261.41С232
Сборник законодательных актов по системе налогообложения в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоги и налогообложение
Город: Алма-ата
Год: 1992
Объем: 148 с.

ББК: 65.261.41С232
Сборник законодательных актов отдельных государств по административной юстиции
Кейбір мемлекеттердің әкімшілік заңнамаларына қатысты заң актілер жинағы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное право. Право отдельных стран##Административное право
Город: Алматы
Издательство: Фонд Сорос-Казахстан
Год: 2013
Объем: 828 с.
ISBN: 978-601-280-940-2

ББК: 67.9+67.401УДК: 341С232
Сборник ведомственных документов регламентирующих вопросы подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
Город: Алматы
Год: 1997
Объем: 696 с.

ББК: 67.401.133С23
Лица, участвующие в уголовном процессе. Институт отвода
Комментарий к УПК РК
Сарсенбаев Т.Е.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Астана
Издательство: "Фолиант"
Год: 2001
Объем: 176с.
ISBN: 9965-477-53-1

ББК: 67.411С20
Экономикалық қызмет саласындағы, сондай-ақ коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы бойынша сызбанұсқалар (Ерекше бөлім). Кітап 2
Саматова Г.Б., Жексембаева Н.Е.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: "Бастау"
Год: 2010
Объем: 127б.
ISBN: 978-601-281-011-0

ББК: 67.408УДК: 343С19
Салық және бюджетке төленетін да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 468 б.

ББК: 67.402.23 КазС18
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2015
Объем: 764 б.

ББК: 67.402.23 КазС166
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 264 б.

ББК: 67.402.23 КазС18
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы. (Салық кодексі)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 892 б.

ББК: 67.402.23 КазС18
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 296 б.

ББК: 67.402.23 КазС18
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 300 б.

ББК: 67.402.23 КазС18
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 528 б.

ББК: 67.402.23 КазС18
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының кодексі (Салық кодексі). Ресми мәтін - Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс). Официальные текст

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
(қаз., орыс.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2001
Объем: 664 б.
ISBN: 5-7667-5140-0

ББК: 67.402.23 КазС18
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы. Қазақстан Республикасының кодексі
(2017.11.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 552 б.

ББК: 67.402.23 ҚазС18
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Салық құқығы
Издательство: "Заң" республикалық құқықтық, ғылыми-практикалық журанлының арнайы шығарылымы №7-8
Год: 2001
Объем: 344 б.

ББК: 67.402.23 КазС18
Рынок ценных бумаг в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Рынок ценных бумаг (фондовый рынок, рынок капитала)
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 74 с.

ББК: 65.264Р95
Рынок ценных бумаг в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Рынок ценных бумаг (фондовый рынок, рынок капитала)
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 62 с.

ББК: 65.264Р95
Рынок ценных бумаг
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Рынок ценных бумаг (фондовый рынок, рынок капитала)
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 216 с.

ББК: 65.264Р95
Регламент Международного третейского суда "IUS"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы - Санкт-Петербург
Год: 2005
Объем: 35 с.

ББК: 67.71Р327
Регистрация актов гражданского состояния
Сб. нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 280 с.
ISBN: 5-7667-5049-8

ББК: 67.404Р32
Реализация Закона "О профилактике бытового насилия": Отчет по правам человека

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Год: 2011
Объем: 154 с.
ISBN: 9965-9520-2-7

ББК: 67.408Р311
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Рахметов С.М., Кременцов С.А., Колкобаев М.О.

Жанр: за##Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Баспа"
Год: 1998
Объем: 80 с.
ISBN: 9965-419-21-3

ББК: 67.408Р27
Разъяснения официальных органов к части первой Налогового кодекса Российской Федерации
Сост. Верховцев А.В.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: М
Издательство: ИНФРА-М
Год: 2000
Объем: 448 с.
ISBN: 5-16-000252-9

ББК: 67.402.23УДК: 336.2Р17
Прокурорский надзор Республики Казахстан
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2007
Объем: 144с.

ББК: 67.72П80
Прокурорский надзор в Республике Казахстан
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2008
Объем: 140с.

ББК: 67.72П80
Прокурорский надзор
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 128с.

ББК: 67.72П80
Прокурорский надзор
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2005
Объем: 128с.

ББК: 67.72П80
Прокурорский надзор
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2015
Объем: 188 с.

ББК: 67.72П80
Приложение к сборнику постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (изменения и дополнения от 30 декабря 2011 г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Год: 2011
Объем: 120 с.

ББК: 67.71П76
Приложение № 1 к сборнику нормативных правовых актов "Предпринимательство и право"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 80 с.

ББК: 67.404.91П76
Приказы Министерства финансов Республики Казахстан по налоговым вопросам в связи с созданием Единой таможенной территории и формированием таможенного Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Сборник документов 2

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Издательство: Газета "Таможенно-налоговый бюллетень"
Год: 2010
Объем: 64 с.

ББК: 65.4П75
Приватизация: нормативные документы /Гос. ком. Республики Казахстан по гос. имуществу
Т.2
Под общ. ред. Ж.С. Карибжанова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: АО "Караван"
Год: 1993
Объем: 384 с.
ISBN: 5-88436-140-7

ББК: 67.404.91П75
Приватизация: национальная программа и законодательные документы /Гос. ком. Республики Казахстан по гос. имуществу
Т. 1
Под общ. ред. Ж.С. Карибжанова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: АО "Караван"
Год: 1993
Объем: 89 с.
ISBN: 5-88136-142-3

ББК: 67.404.91П75
Приватизация: законодательные документы и нормативные материалы / Гос. ком. Республики Казахстан по гос. имуществу
Т. 4
Под общ. ред. Ж.С. Карибжанова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: Атамура - Казахстан
Год: 1994
Объем: 224 с.
ISBN: 5-615-01615-9##5-88136-142-3

ББК: 67.404.91П75
Приватизация. Законодательные документы и нормативные материалы
Т. 5

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: Атамура
Год: 1995
Объем: 172 с.
ISBN: 5-7667-2958-8 (т.5)##5-88136-142-3

ББК: 67.404.91П75
Президент, Парламент, Үкімет және құқық қорғау органдары туралы
(Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күші бар Жарлықтар жинағы)
Құрастырған З. Сариева

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 176 б.
ISBN: 5-7667-3421-2

ББК: 67.400КазП67
Предпринимательство и право
Сборник нормативно-правовых актов
Сост. А. Худяков, Л. Давыдова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
2-е изд. с изм. и доп.Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 560 с.
ISBN: 5-7667-4914-7

ББК: 67.404.91П71
Предпринимательство в Республике Казахстан. Правовое регулирование

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Книга 2.Город: Алматы
Издательство: "БОРКИ"
Год: 1999
Объем: 172 с.

ББК: 67.404.91П71
Предпринимательство в Республике Казахстан. Правовое регулирование

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Книга 1.Город: Алматы
Издательство: "БОРКИ"
Год: 1999
Объем: 164 с.

ББК: 67.404.91П71
Предпринимательство в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 272 с.

ББК: 67.404.91П71
Предпринимательство в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 204 с.

ББК: 67.404.91П71
Предпринимательство в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 188 с.

ББК: 67.404.91П71
Предпринимательство в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 243 с.

ББК: 67.404.91П71
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
практическое пособиеГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 256с.
ISBN: 978-601-7263-37-9

ББК: 67.404.91УДК: 347.7П711
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2020
Объем: 220 с.
ISBN: 978-601-7263-37-9

ББК: 67.404.91УДК: 347.7П711
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан
Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 196 с.

ББК: 67.404.91П71
Предварительное следствие
Сборник нормативных актов
Сост. Галузо В.Н., Якупов Р.Х.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: 67.411
Город: М
Издательство: БЕК
Год: 1998
Объем: 638с.
ISBN: 5-85639-219-1##3-406-43281-6

ББК: 67.411П71
Правоохранительные органы Республики Казахстан
Сборник нормативных правовых актов
Составитель Мухамеджанов Э.Б., Шаймердинова А.Е.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2003
Объем: 184 с.
ISBN: 9965-11-080-8

ББК: 67.7П68
Правоохранительные органы Республики Казахстан
Учебное издание

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Новокузнецк
Год: 1996
Объем: 110 с.
ISBN: 5-21-03164-6

ББК: 67.7П68
Правоохранительные органы
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 159 с.

ББК: 67.7П685
Правоохранительные органы
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 159 с.

ББК: 67.7П68
Правоохранительные органы
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 180 с.

ББК: 67.7П68
Правоохранительные органы:
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 168 с.

ББК: 67.7П68
Правоохранительные органы
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 148 с.

ББК: 67.7П68
Правоохранительные органы
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 188 с.

ББК: 67.7П68
Правоохранительные органы
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 136 с.

ББК: 67.7П68
Правоохранительные органы
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 136 с.

ББК: 67.7П68
Правоохранительные органы
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 164 с.

ББК: 67.7П68
Правовые основы деятельности системы МВД России
Сб. нормативных документов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
В 2 т. - 2-е изд. уточн. и доп.Город: М
Издательство: ИНФРА-М
Год: 1996
Объем: 696 с.
ISBN: 5-86225-295-9##5-86225-297-5 (Т.2)

ББК: 67.401.133П68
Правовые основы деятельности системы МВД России
Сборник нормативных документов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
2-е изд., уточн. и доп.Город: М
Издательство: ИНФРА-М
Год: 1996
Объем: 800 с.
ISBN: 5-86225-295-9##5-86225-296-7(т.1)

ББК: 67.401.133П68
Правовые основы деятельности органов прокуратуры Республики Казахстан
Сб. нормативных правовых актов по состоянию на 1 декабря 2011 года
под общ. ред. Даулбаева А.К.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Астана
Год: 2011
Объем: 896с.
ISBN: 978-601-278-603-3

ББК: 67.72УДК: 347П685
Правила торговли
Сборник нормативных документов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Новосибирск
Издательство: Норматика
Год: 2013
Объем: 48 с.
ISBN: 978-5-4374-0288-7

ББК: 67.404П683
Правила торговли
Сост. М.Н. Сафонов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговля
Город: М
Издательство: ИНФРА-М
Год: 2000
Объем: 48 с.
ISBN: 5-16-000-433-5

ББК: 65.42П68
Правила служебной этики государственных служащих Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 8 с.

ББК: 67.401.02П68
Правила проведения электронных государственных закупок. Постановление Правительства Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные закупки (государственный заказ)
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2015
Объем: 136 с.

ББК: 65.41П683
Правила осуществления государственных закупок

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные закупки (государственный заказ)
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2021
Объем: 252 с.

ББК: 65.41П683
Правила осуществления государственных закупок

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные закупки (государственный заказ)
Город: Алматы:
Издательство: Юрист
Год: 2017
Объем: 204 с.

ББК: 65.41П683
Правила дорожного движения Республики Казахстан
Справочное пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Транспорт
Город: Алматы
Издательство: "Компьютер"
Год: 1998
Объем: 60 с.: ил.
ISBN: 9965-01-102-8

ББК: 39П683
Правила дорожного движения 1998

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Транспорт
Город: Москва
Издательство: ЗАО "Славянский дом книги"
Год: 1997
Объем: 72 с.
ISBN: 5-85550-025-X

ББК: 39П683
Правила дорожного движения

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Транспорт
Город: Алматы
Издательство: Транспорт
Год: 2000
Объем: 64 с.
ISBN: 9965-01-311-X

ББК: 39П683
Права и свободы человека
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 41 с.

ББК: 67.91П680
Права и свободы человека
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 41 с.

ББК: 67.91П680
Постановления Пленума Верховного суда Республики Казахстан. 1992-2000 г.г.
Справочное издание

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Баспа"
Год: 2000
Объем: 242 с.
ISBN: 9965-419-66-3

ББК: 67.71П63
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Казахстан 1992-1996 гг.
Учебное пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Әдет"
Год: 1997
Объем: 100 с.
ISBN: 5-87376-019-5

ББК: 67.71П63
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан. О практике применения законодательства по приватизации гражданами жилых помещений

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Год: 1997
Объем: 16 с.

ББК: 67.71П63
Положение о таможенном брокере. Порядок выдачи лицензии на право осуществления деятельности в качестве таможенного брокера

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: Центр Подготовки Специалистов Таможенного Дела
Год: 1999
Объем: 12 с.

ББК: 65.4П52
Пенсионное обеспечение и социальная защита граждан Республики Казахстан
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Право социального обеспечения
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 164 с.

ББК: 67.405.2П25
Пенсионное обеспечение и социальная защита граждан Республики Казахстан
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Право социального обеспечения
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 112 с.

ББК: 67.405.2П25
Патентный закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Патентное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 28 с.

ББК: 67.404.321.1П20
Охрана окружающей среды
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Общая экология
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 220 с.

ББК: 28.080О-92
Особо охраняемые природные территории Республики Казахстан
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Общая экология
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2007
Объем: 184 с.

ББК: 28.080О-75
Основы жилищного законодательства Союза ССР союзных республик
Жилищный кодекс РСФСР

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: М
Издательство: Юридическая литература
Год: 1986
Объем: 80 с.

ББК: 67.404.91О-75
Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик. Жилищный кодекс РСФСР

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: М
Издательство: Юридическая литература
Год: 1983
Объем: 80 с.

ББК: 67.404.91О-75
Основные законодательные акты о языках в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Казахский язык
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 54с.

ББК: 81.2КазО-75
Основные законодательные акты о труде в Республике Казахстан
Сост. С.А. Дмитрова, А.С. Кузярина

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 77 с.

ББК: 67.405О-75
Основные законодательные акты о труде в Республике Казахстан
Состав. С.А. Димитрова, А.С. Кузярина

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 70 с.

ББК: 67.405О-75
Основные законодательные акты в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Казахский язык
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 31с.

ББК: 81.2КазО-75
Организация и порядок уголовного судопроизводства

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Сборник правовых актовГород: М
Издательство: Юрид.литература
Год: 1998
Объем: 816с.
ISBN: 5-7260-0913-4

ББК: 67.411УДК: 343.1(470)(094)О-641
Оплата труда работников государственных учреждений
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 104 с.

ББК: 67.405О-61
Оперативно-розыскное законодательство
Сборник нормативных актов и документов
Сост. А.Ю. Шумилов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Оперативно-розыскная деятельность
Город: М
Издательство: Фирма АВС
Год: 1997
Объем: 184 с.
ISBN: 5-89033-006-2

ББК: 67.411.212О-60
"Ожилищных отношениях". Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Обязательственное право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2020
Объем: 96 с.
ISBN: 9965-785-09-0

ББК: 67.404.2О-11
Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Юридическая литература"
Год: 2006
Объем: 294 с.

ББК: 68О-281
Общевоинские Уставы Вооруженных Сил других войск и воинских формирований Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: Алматы
Издательство: Юридическая литература
Год: 2007
Объем: 554 с.

ББК: 68О-28
Общевоинские Уставы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: Астана
Издательство: Из-во "Дайк-Пресс"
Год: 2009
Объем: 634 с.

ББК: 68О-28
Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Юридическая литература"
Год: 2008
Объем: 598 с.

ББК: 68О-281
Общевоинские уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан
С изменениями и дополнениями по состоянию на 2 февраля 2016 г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: Алматы
Издательство: Издательство "NURPRESS"
Год: 2016
Объем: 614 с.

ББК: 68О-281
Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: результаты теоретического моделирования
Под ред. д.ю.н., проф. В.И. Селиверстова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: М
Издательство: ИД "Юриспруденция"
Год: 2016
Объем: 80 с.
ISBN: 978-5-9516-0773-7

ББК: 67.409УДК: 343О-280
Об электронном документе и электронной цифровой подписи
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Информатика
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 12 с.

ББК: 32.81О-130
Об охране атмосферного воздуха
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Общая экология
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 20 с.

ББК: 28.080О-13
Об оружии: Сборник нормативно правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданская защита. Служба по чрезвычайным ситуациям
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 168 с.

ББК: 68.9О-13
Об органах юстиции
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебный контроль за законностью в управлении
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 19 с.

ББК: 67.401.061.5О-13
Об органах юстиции
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебный контроль за законностью в управлении
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 24 с.

ББК: 67.401.061.5О-13
Об органах юстиции
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебный контроль за законностью в управлении
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 24 с.

ББК: 67.401.061.5О-13
Об органах финансовой полиции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 16 с.

ББК: 67.7О-130
Об органах финансовой полиции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
на 15 мая 2003 годаГород: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 17 с.

ББК: 67.401.133О-130
Об органах финансовой полиции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 17 с.

ББК: 67.401.133О-130
Об органах финансовой полиции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 17 с.

ББК: 67.7 Каз##67.7О-130
Об органах финансовой полиции
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
Город: Алматы
Издательство: "Данекер"
Год: 2003
Объем: 19 с.

ББК: 67.401.133О-130
Об оперативно-розыскной деятельности Закон Республики Казахстан
Закон РК

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Оперативно-розыскная деятельность
по состоянию на 24 ноября 2003 годаГород: Астана
Издательство: "Издательство "Парасат Әлемі"
Год: 2003
Объем: 22 с.

ББК: 67.411.212О-13
Об общественных объединениях
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 12 с.

ББК: 67.400О-130
Об общественных объединениях
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 12 с.

ББК: 67.400О-13
Об образовании

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Дистанционное образование
Город: Алматы:
Издательство: Юрист
Год: 2016
Объем: 72 с.

ББК: 74О-110
"Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Исполнительное производство
практическое пособиеГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 92с.
ISBN: 9965-785-69-4

ББК: 67.410.117УДК: 347.9О-130
"Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Исполнительное производство
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма - К"
Год: 2021
Объем: 92 с.
ISBN: 9965-785-69-4

ББК: 67.410##67.410.117УДК: 347.9О-130
"Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Исполнительное производство
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 80 с.
ISBN: 9965-785-69-4

ББК: 67.410.117УДК: 347.9О-13
"Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"
Закон Республики Казахстан: Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Исполнительное производство
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2023
Объем: 96 с.
ISBN: 9965-785-69-4

ББК: 67.410.117УДК: 347.9О-130
Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей
Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. № 253

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Исполнительное производство
Город: Алматы
Издательство: Институт "Данекер"
Год: 2000
Объем: 39 с.

ББК: 67.410.117О-13
Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Исполнительное производство
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 76 с.

ББК: 67.410.117О-130
Об индивидуальном предпринимательстве
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 25 с.

ББК: 67.404.91О-13
Об инвестициях
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Инвестиции
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 12 с.

ББК: 65.263О-13
Об инвестициях
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Инвестиции
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 12 с.

ББК: 65.263О-13
Об акционерных обществах. Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма - К"
Год: 2018
Объем: 76 с.
ISBN: 978-601-7263-22-5

ББК: 67.404УДК: 342О-11
Об акционерных обществах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 48 с.

ББК: 67.404.91О-13
Об акционерных обществах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 48 с.

ББК: 67.404.91О-13
Об административных процедурах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 17 с.

ББК: 67.401О-13
Об адвокатуре
Сборник нормативных правовых актов
Составл.Управлением организации юридических услуг Министерства юстиции РК. Под ред. М.К. Ваисова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 64с.
ISBN: 5-7667-5038-2

ББК: 67.75О-13
Об адвокатской деятельности и юридической помощи. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2020
Объем: 56 с.

ББК: 67.75О-130
Об адвокатской деятельности. Закон Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 24с.
ISBN: 9965-785-63-5

ББК: 67.75О-13
Об адвокатской деятельности
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 24с.

ББК: 67.75О-13
О частном предпринимательстве
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2013
Объем: 32 с.

ББК: 67.404.91О-11
О финансовом лизинге
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Коммерческие операции. Лизинг
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 12 с.

ББК: 65.262.533О-11
О финансовом лизинге
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Коммерческие операции. Лизинг
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 13 с.

ББК: 65.262.533О-11
О финансовом лизинге
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Коммерческие операции. Лизинг
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 12 с.

ББК: 65.262.533О-11
О труде в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2003
Объем: 36 с.

ББК: 67.405О-11
О труде в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан от 10.12.1999 года № 493

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Астана
Издательство: "Парасат Әлемі"
Год: 2003
Объем: 32 с.

ББК: 67.405О-11
О труде в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 44 с.
ISBN: 5-7667-5040-4

ББК: 67.405О-11
О третейских судах. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 20 с.

ББК: 67.71О-11
О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
от 26.Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 20 с.

ББК: 67.404О-11
О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 20 с.

ББК: 67.404О-11
О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Инвестиционное право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2019
Объем: 44 с.
ISBN: 9965-608-57-1

ББК: 67.404.013.11О-110
О техническом регулировании. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2005
Объем: 35 с.

ББК: 67.401.5О-11
О техническом регулировании. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2008
Объем: 32 с.

ББК: 67.401.5О-11
О таможенном деле в Республике Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан, имеющих силу Закона

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: Қаржы-қаражат
Год: 1995
Объем: 192 с.
ISBN: 5-7427-0036-9

ББК: 67.401.5О-11
О таможенном деле в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 113 с.

ББК: 67.401.5О-11
О таможенном деле в Республике Казахстан
Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 304 с.

ББК: 67.401.5О-11
О таможенном деле в Республике Казахстан
Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2015
Объем: 308 с.

ББК: 67.401.5О-11
О таможенном деле в Республике Казахстан
Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 316 с.

ББК: 67.401.5О-11
О таможенном деле в Республике Казахстан
Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 316 с.

ББК: 67.401.5О-11
О таможенном деле в Республике Казахстан
Кодекс Республики Казахстан: практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2010
Объем: 312 с.
ISBN: 9965-608-75-9

ББК: 67.401.5УДК: 339.5О-11
О таможенном деле в Республике Казахстан
Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 264 с.

ББК: 67.401.5О-11
О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан: Конституционный закон Республики Казахстан. О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма - К"
Год: 2019
Объем: 52 с.
ISBN: 9965-785-70-8

ББК: 67.71УДК: 347.9О-110
О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан: Конституционный закон Республики Казахстан. О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан
практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 48 с.
ISBN: 9965-785-70-8

ББК: 67.71УДК: 347.9О-11
О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 22 с.

ББК: 67.71О-11
О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 22 с.

ББК: 67.71О-11
О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 24 с.

ББК: 67.71О-115
О судах и статусе судей, о прокуратуре, об органах национальной безопасности, об органах внутренних дел
Сб. указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу Закона
Сост. Мухамеджанов Э.Б., Кабидуллина Ж.З.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 120 с.
ISBN: 5-7667-5011-0

ББК: 67.71О-11
О страховой деятельности
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Страхование
от 18 декабря 2000гГород: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 60 с.

ББК: 65.271О-11
О страховании
Закон Республики Казахстан (по состоянию на 4 мая 2000 г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Страхование
Город: Алматы
Издательство: Данекер
Год: 2000
Объем: 36 с.

ББК: 65.271О-11
О стандартизации
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Качество продукции, товаров, услуг
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 20 с.

ББК: 65.291.823.2О-11
О стандартизации
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Качество продукции, товаров, услуг
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 20 с.

ББК: 65.291.823.2О-11
О средствах массовой информации Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Средства массовой информации
(по состоянию на 4 мая 2000 года)Город: Алматы
Издательство: Издательский центр Института "Данекер"
Год: 2000
Объем: 14 с.

ББК: 76О-11
О противодействии терроризму
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 16 с.

ББК: 67.408О-11
О противодействии коррупции
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 20 с.

ББК: 67.408О-11
О прокуратуре. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2019
Объем: 24с.

ББК: 67.72О-11
О присяжных заседателях. Закон Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2007
Объем: 12 с.

ББК: 67.71О-11
"О правоохранительной службе". Закон Республики Казахстан/ "Об органах внутренних дел РК". Закон РК/ "Об оперативно-розыскной деятельности". Закон РК
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2019
Объем: 104 с.
ISBN: 9965-785-86-4

ББК: 67.7УДК: 351/354О-118
"О правоохранительной службе". Закон республики Казахстан / "Об органах внутренних дел Республики Казахстан". Закон Республики Казахстан / "Об оперативно-розыскной деятельности". Закон Республики Казахстан
Практическое пособие.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма - К"
Год: 2019
Объем: 104 с.
ISBN: 9965-785-86-4

ББК: 67.7УДК: 351/354О-110
"О правоохранительной службе". Закон Республики Казахстан /"Об органах внутренних дел Республики Казахстан". Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2015
Объем: 76 с.
ISBN: 9965-785-86-4

ББК: 67.7УДК: 351/354О-11
О правоохранительной службе. Закон Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 52 с.
ISBN: 9965-785-86-4

ББК: 67.7УДК: 351/354О-11
О правоохранительной службе
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2014
Объем: 52 с.

ББК: 67.7О-118
О правоохранительной службе
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правоохранительные органы
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 52 с.

ББК: 67.7О-11
О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 12 с.

ББК: 67.72О-118
О политических партиях
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 13 с.

ББК: 67.400О-11
О политических партиях
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 13 с.

ББК: 67.400О-11
О политических партиях
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 13 с.

ББК: 67.400О-11
О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Право социального обеспечения
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 72 с.

ББК: 67.405.2О-11
О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Право социального обеспечения
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 64 с.

ББК: 67.405.2О-11
О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Право социального обеспечения
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 54 с.

ББК: 67.405.2О-11
"О нотариате". Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 168 с.

О-11
О нормативных правовых актах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 32 с.

ББК: 67.400О-11
О нормативных правовых актах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2003
Объем: 22 с.

ББК: 67.400О-11
О нормативных правовых актах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2002
Объем: 22 с.

ББК: 67.400О-11
О нормативных правовых актах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 24 с.

ББК: 67.400О-11
О нормативных правовых актах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2001
Объем: 22 с.

ББК: 67.400О-11
О некоммерческих организациях
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 22 с.

ББК: 67.404.91О-11
О недобросовестной конкуренции
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 8 с.

ББК: 67.404.91О-11
О недобросовестной конкуренции
Закон Республики Казахстан от 9 июня 1998 года № 232 (по состоянию на июнь 2000 г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: Институт "Данекер"
Год: 2000
Объем: 9 с.

ББК: 67.404.91О-11
О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2014
Объем: 352 с.

ББК: 67.402.23О-11
О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 300 с.

ББК: 67.402.23О-11
О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 492 с.

ББК: 67.402.23О-11
О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 496 с.

ББК: 67.402.23О-11
О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 572 с.

ББК: 67.402.23О-11
О налогах и других обязательных платежах в бюджет (налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 272 с.

ББК: 67.402.23О-11
О налогах и других обязательных платежах в бюджет
Закон РК от 24 апреля 1995 года №2235

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 126 с.

ББК: 67.402.23О-11
О налогах и других обязательных платежах в бюджет
Указ президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 24 апреля 1995 года №2235 с изменениями и дополнениями на 1 сентября 1998 года

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: "БОРКИ"
Год: 1998
Объем: 76 с.

ББК: 67.402.23О-11
О налогах и других обязательных платежах в бюджет
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июня 1997)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: Қаржы-қаражат
Год: 1997
Объем: 104 с.
ISBN: 5-7427-0328-7

ББК: 67.402.23О-11
О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционно-правовые основы местного самоуправления
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 32 с.

ББК: 67.400.7О-11
О местном государственном управлении в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционно-правовые основы местного самоуправления
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 25 с.

ББК: 67.400.7О-11
"О мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией" "О борьбе с коррупцией"
Нормативные акты. Указ Президента РК. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Әдет"
Год: 2000
Объем: 32 с.

ББК: 67.408О-11
О лицензировании
Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. № 2200

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Астана
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 16 с.

ББК: 67.404.91О-11
О лицензировании
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 32 с.

ББК: 67.404.91О-11
О крестьянском (фермерском) хозяйстве
Закон Республики Казахстан От 31 марта 1998 года № 214-1 (по состоянию на июнь 2000 г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: Институт "Данекер"
Год: 2000
Объем: 17 с.

ББК: 67.404.91О-11
О крестьянском (фермерском) хозяйстве
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 16 с.

ББК: 67.404.91О-11
О крестьянском (фермерском) хозяйстве
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 16 с.

ББК: 67.404.91О-11
О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 22 с.

ББК: 67.404.91О-11
О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 22 с.

ББК: 67.404.91О-11
О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 24 с.

ББК: 67.404.91О-11
О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 24 с.

ББК: 67.404.91О-11
О конкуренции
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 40 с.

ББК: 67.404.91О-11
"О карантине растений" (по состоянию на июнь 2000 г.)
Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года № 344-1

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Карантин растений
Город: М
Издательство: Институт "Данекер"
Год: 2000
Объем: 13 с.

ББК: 44.151О-110
О здравоохранении в Республики Казахстан
Основные законодательные акты

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Здравоохранение. Медицинские науки
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 218 с.

ББК: 5О-110
О здравоохранении в Республике Казахстан
Основные законодательные акты

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Здравоохранение. Медицинские науки
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 164 с.

ББК: 5О-110
О защите прав потребителей. Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2015
Объем: 20 с.
ISBN: 9965-785-77-5

ББК: 67.404.91О-11
О защите прав потребителей
Закон Казахской Советской Социалистической Республики. По состоянию на 1 мая 2003 года

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 22 с.

ББК: 67.404.91О-11
О защите прав потребителей
Закон Казахской Советской Социалистической Республики

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 22 с.

ББК: 67.404.91О-11
О занятости населения
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 1999
Объем: 16 с.

ББК: 67.405О-11
"О жилищных отношениях". Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жилищное право
практическое пособиеГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 100с.
ISBN: 9965-785-09-0

ББК: 67.404.212.47О-110
"О жилищных отношениях". Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 76 с.
ISBN: 9965-785-09-0

ББК: 67.404.91О-11
"О жилищных отношениях". Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2018
Объем: 76 с.
ISBN: 9965-785-09-0

ББК: 67.404.91О-110
О жилищных отношениях. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 48 с.

ББК: 67.404.91О-11
О жилищных отношениях. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 48 с.

ББК: 67.404.91О-11
О естественных монополиях
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: "Юрист"
Год: 2004
Объем: 18 с.

ББК: 67.404.91О-11
О дипломатической службе Республики Казахстан
Закон РК

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 16 с.

ББК: 67.91О-110
О дипломатической службе
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: Данекер
Год: 2000
Объем: 21 с.

ББК: 67.91О-110
О гражданстве Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 12 с.

ББК: 67.400О-11
О гражданстве республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 16 с.

ББК: 67.400О-11
О гражданстве Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 17 с.

ББК: 67.400О-11
О гражданстве Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2005
Объем: 17 с.

ББК: 67.400О-11
О гражданстве Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 17 с.

ББК: 67.400О-11
О государственных секретах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2005
Объем: 29 с.

ББК: 67.401.02О-11
О государственных секретах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 24 с.

ББК: 67.401.02О-11
О государственных секретах
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: "Данекер"
Год: 2000
Объем: 35 с.

ББК: 67.401.02О-11
О государственных закупках. Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные закупки (государственный заказ)
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 60 с.
ISBN: 9965-785-18-X

ББК: 65.41О-110
О государственных закупках. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные закупки (государственный заказ)
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 60 с.

ББК: 65.41О-11
О государственных закупках
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные закупки (государственный заказ)
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 23 с.

ББК: 65.41О-110
О государственных закупках

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные закупки (государственный заказ)
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 60 с.

ББК: 65.41##65.41О-110
О государственном предприятии. По состоянию на 15 мая 2003 года
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 21 с.

ББК: 67.404.91О-11
О государственном предприятии
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 21 с.

ББК: 67.404.91О-11
О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: Астана
Издательство: " Издательство " Парасат Әлемі"
Год: 2003
Объем: 26 с.

ББК: 68О-11
О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданская защита. Служба по чрезвычайным ситуациям
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 1999
Объем: 18 с.

ББК: 68.9О-11
О государственной службе Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 44 с.

ББК: 67.401.02О-11
О государственной службе в Республике Казахстан
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: Издательский дом "БИКО"
Год: 2004
Объем: 100с.

ББК: 67.401.02О-11
О государственной поддержке малого предпринимательства, об индивидуальном предпринимательстве
Нормативно-правовые акты Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Выпуск № 1Город: Алматы
Издательство: ТОО "Полиграф Л"
Год: 1997
Объем: 72 с.
ISBN: 5-87376-013-6

ББК: 67.404.91О-11
О высшем Судебном Совете
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: Данекер
Год: 2001
Объем: 7 с.

ББК: 67.400О-11
О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2016 г.Город: Алматы
Издательство: Издательство "NURPRESS"
Год: 2016
Объем: 172 с.

ББК: 68О-11
О вексельном обращении в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Договоры займа и кредита
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 30 с.

ББК: 67.404.212.1О-11
О бюджетной системе
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджетное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 42 с.

ББК: 67.402.1О-11
О браке (супружестве) и семье. Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 120 с.

ББК: 67.404О-11
О браке (супружестве) и семье
Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2023
Объем: 112 с.

ББК: 67.404.5О-110
О браке (супружестве) и семье
Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2014
Объем: 120с.

ББК: 67.404О-11
О браке и семье. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 77 с.

ББК: 67.404О-11
О борьбе с терроризмом Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Астана
Издательство: Издательство "Парасат Әлемі"
Год: 2003
Объем: 14 с.

ББК: 67.408О-11
О борьбе с терроризмом
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: "Юридическая литература"
Год: 2003
Объем: 14 с.

ББК: 67.408О-11
О борьбе с терроризмом
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 12 с.

ББК: 67.408О-11
О борьбе с коррупцией. Об амнистии в связи с годом единств и преемственности поколений
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Год: 1999
Объем: 26 с.

ББК: 67.408О-11
О борьбе с коррупцией. Закон Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2015
Объем: 20 с.
ISBN: 9965-785-95-3

ББК: 67.408О-11
О борьбе с коррупцией

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 16 с.

ББК: 67.408О-11
О борьбе с коррупцией

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2005
Объем: 16 с.

ББК: 67.408О-11
О борьбе с коррупцией
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 16 с.

ББК: 67.408О-11
О борьбе с коррупцией
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 16 с.

ББК: 67.408О-11
О борьбе с коррупцией

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 16 с.

ББК: 67.408О-11
О борьбе с коррупцией
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 16 с.

ББК: 67.408О-11
О безопасности дорожного движения
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Транспорт
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 17 с.

ББК: 39О-110
О безопасности дорожного движения
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Транспорт
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 17 с.

ББК: 39О-110
О банкротстве
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банкротство
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 40 с.

ББК: 65.291.931О-11
О банкротстве
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банкротство
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 44 с.

ББК: 65.291.931О-11
О банке развития Казахстана
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банковское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 16 с.

ББК: 67.404.212О-11
Нотариат туралы. - О нотариате: Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 104 б.
ISBN: 5-7667-4109-X

ББК: 67.76Н78
Нотариат туралы. О нотариате
Нормативтік құқықтық актілер жинағы. Сб. норм.-прав.актов
Құраст. Р. Жамбылова, Ә. Жанәбілова, М. Қабденова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
на двух языках (каз-рус)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 720 б.
ISBN: 5-7667-4990-2

ББК: 67.76Н78
Нотариат туралы: 2005 ж. 01.12. дейінгі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген ҚР Заңының ресми мәтіні
О нотариате: Официальный текст закона РК с изменениями и дополнениями по состоянию законодательства на 01.12.2005г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
на 2-х яз. (каз., рус.) - 2 басГород: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2005
Объем: 96 б.
ISBN: 9965-11-191-X

ББК: 67.76Н78
Нотариальная деятельность в Республике Казахстан
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 180 с.

ББК: 67.76Н85
Нотариальная деятельность в Республике Казахстан
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 180 с.

ББК: 67.76Н85
Нотариальная деятельность в Республике Казахстан
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 180 с.

ББК: 67.76Н85
Нотариальная деятельность в Республике Казахстан
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2012
Объем: 196 с.

ББК: 67.76Н85
Нотариальная деятельность в Республике Казахстан
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2006
Объем: 180 с.

ББК: 67.76Н85
Нормативтік құқықтық актілер туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 32 б.

ББК: 67.400КазН832
Нормативтік құқықтық актілер туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 32 б.

ББК: 67.400КазН832
Нормативтік құқықтық актілер туралы
О нормативных правовых актах
Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылғы 10 мамырға дейінгі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген нұсқасында

Жанр: Законы и Законодательные акты
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2002
Объем: 68 б.
ISBN: 9965-11-029-8

Н76
Нормативтік құқықтық актілер туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 24 б.

ББК: 67.400КазН76
Нормативные правовые акты о службе в органах внутренних дел Республики Казахстан
Составитель Абишев Б.А.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Управление в области внутренних дел
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 122 с.

ББК: 67.401.133Н83
Нормативные правовые акты к Закону Республики Казахстан "О нефти"
Сборник

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нефтегазовая промышленность
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 288 с.

ББК: 65.305.143.22Н83
Нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан (1999-2016)
Сборник

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2016
Объем: 460 с.

ББК: 67.71Н832
Нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Астана
Год: 2009
Объем: 525 с.
ISBN: 978-601-236-014-1

ББК: 67.71УДК: 347Н83
Нормативные акты трудового законодательства Республики Казахстан
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2009
Объем: 60 с.

ББК: 67.405Н832
Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету, страхованию

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Выпуск 1. (Спецвыпуск по таможенным вопросам)Город: Алматы
Издательство: Қаржы-қаражат
Год: 1997
Объем: 80 с.
ISBN: 5-7427-0125-X (1 вып.)##5-7427-0055-5

ББК: 65.4Н83
Нормативные акты об обороте наркотических средств
Составитель - Поврезнюк Г.И.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 1998
Объем: 105 с.
ISBN: 9965-452-10-5

ББК: 67.408Н83
Нормативные акты о государственной службе

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян-Эдет"
Год: 2000
Объем: 32 с.

ББК: 67.401.02Н83
Нормативные акты. Интерпол
Составитель - Б.С. Карикболов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 1998
Объем: 56 с.
ISBN: 9965-452-11-3

ББК: 67.91Н83
Нормативные акты: ЗРК "О борьбе с терроризмом", ЗРК "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Әдет"
Год: 2000
Объем: 40 с.

ББК: 67.408Н83
Нормативные акты. Закон Республики Казахстан "О нотариате". Инструкция о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 2000
Объем: 80 с.

ББК: 67.76Н83
Нормативные акты. Закон Республики Казахстан "О национальной безопасности Республики Казахстан". Закон РК "О борьбе с коррупцией". Государственные органы, обладающих контрольными функциями

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Акты государственной администрации
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Әдет"
Год: 1998
Объем: 52 с.
ISBN: 9965-452-08-3

ББК: 67.401.031.1Н83
Нормативные акты. Закон Республики Казахстан "О жилищных отношениях". Инструкция о порядке предоставления, найма и эксплуатации жилищ из государственного жилищного фонда Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 2000
Объем: 64 с.

ББК: 67.404.91Н83
Нормативные акты. Закон Республики Казахстан "О государственной пошлине"
Инструкция о порядке исчисления и уплаты государственной пошлины

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные доходы
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Әдет"
Год: 2000
Объем: 36 с.

ББК: 65.261.4Н832
Нефтяное законодательство Республики Казахстан
Сборник нормативных правовых актов
Сост. к.ю.н., доцент К.С. Мауленов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нефтяная промышленность
Город: Алматы
Издательство: Гылым
Год: 1999
Объем: 344 с.
ISBN: 5-628-02475-9

ББК: 65.305.143.22Н584
Нефть и газ
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нефтяная промышленность
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 310 с.

ББК: 65.305.143.22Н583
Нефть и газ
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нефтяная промышленность
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 316 с.

ББК: 65.305.143.22Н583
Неке және отбасы туралы Қазақстан Республикасының Заңы (2-басылымы)
О браке и семье

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
2-е изд. на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2001
Объем: 176 б.
ISBN: 5-7667-5100-1

ББК: 67.404КазН42
Неке және отбасы туралы Қазақстан Республикасының Заңы
О браке и семье

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 176 б.
ISBN: 5-7667-4989-0

ББК: 67.404КазН42
Неке және отбасы туралы. Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 68 б.

ББК: 67.404КазН42
"Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2022
Объем: 112б.

ББК: 67.404.5казН42
Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы. Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 92 б.

ББК: 67.404КазН42
Недра и природные ресурсы
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Лесное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 145 с.

ББК: 67.407.2Н42
Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции" (постатейный)
Т.Я. Хабриева, А.В. Габов, А.М. Цирин и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: М
Издательство: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
Год: 2018
Объем: 424 с.
ISBN: 978-5-9516-0815-4

ББК: 67.408УДК: 343.352Н346
Наследственное право

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Наследственное право
Город: М
Издательство: "Издательство ПРИОР"
Год: 2001
Объем: 64 с.
ISBN: 5-7990-0509-0

ББК: 67.404.4Н31
Наследственное право
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Наследственное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 80 с.

ББК: 67.404.4Н31
Наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры: правовое регулирование
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2003
Объем: 89 с.

ББК: 67.408Н29
Налоговые проверки и процедурно-процессуальный порядок привлечения правонарушителей к юридической ответственности
Комментарий к статьям НК РК, КоАП РК и УПК РК
Нам Г.М.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2007
Объем: 212 с.
ISBN: 9965-785-30-9

ББК: 67.402.23Н24
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая)
Арбитражная практика и комментарии
Авторы и составители комментариев Д.Л. Щур, И.С. Шаповалов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: М
Издательство: "Дело и Сервис"
Год: 2002
Объем: 832 с.
ISBN: 5-8018-0148-0

ББК: 67.402.23Н23
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая
официальный текст по состоянию на 15 апреля 2000 г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: М
Издательство: Издательский дом "ИНФРА-М"
Год: 2000
Объем: 112 с.
ISBN: 5-16-000255-3

ББК: 67.402.23УДК: 336.2Н23
Налоговое право
Учебное пособие
Под ред. С.Г. Пепеляева

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: М
Издательство: ИД ФБК-ПРЕСС
Год: 2000
Объем: 608 с.
ISBN: 5-88103-018-4

ББК: 67.402.23УДК: 336.2Н23
Налоги в Казахстане
Сборник законодательных и иных нормативных правовых актов
Сост. Р. Баймурзаева, Л. Аносова, Г. Жарылгасимова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоги и налогообложение
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 416 с.
ISBN: 5-7667-3425-5

ББК: 65.261.41Н235
Мұнай және газ
Нормативтік құқықтық актілер жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мұнай өнеркәсібі
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 164 б.

ББК: 65.305.143.22КазМ84
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік сатып алу туралы (мемлекеттік тапсырыс)
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 172 б.

ББК: 65.41КазМ493
Мемлекеттік сатып алу туралы - О государственных закупках
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік сатып алу туралы (мемлекеттік тапсырыс)
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 48 б.
ISBN: 5-7667-5092-7

ББК: 65.41КазМ493
Мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының Заңы
Закон Республики Казахстан. О государственных закупках
2007 жылғы шілденің 21-і. №303-III

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік сатып алу туралы (мемлекеттік тапсырыс)
с изм.и доп. по сост. на 29.12.2008 г.Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2009
Объем: 116 б.

ББК: 65.41КазМ493
Мемлекеттік сатып алу туралы. Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік сатып алу туралы (мемлекеттік тапсырыс)
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 60 б.

ББК: 65.41КазМ44
Мемлекеттік қызмет туралы. 2003 ж. 15.04. дейінгі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген ҚР Заңының ресми мәтіні 2-бас
О государственной службе. официальный текст закона РК с изм. и доп. по состоянию законодательства на 15.04.2003г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік және муниципалдық қызмет. Қызметтік құқық.
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2003
Объем: 48 б.
ISBN: 9965-11-082-4

ББК: 67.401.02 КазМ44
Мемлекеттік қызмет туралы
О государственной службе
Қазақстан Республикасының заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік және муниципалдық қызмет. Қызметтік құқық.
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 44 б.
ISBN: 5-7667-5028-5

ББК: 67.401.02 КазМ44
Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы: Қазақстан Республикасы Заңының ресми мәтіні
О государственной статистике и специальных учетах: Официальный текст Закона Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқықтық статистика
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2004
Объем: 28 б.
ISBN: 9965-11-125-1

ББК: 67.54М44
Мемлекеттік баж туралы. О государственной пошлине
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік кіріс
2-ші басылым; 2-е изд. на двух яз. (рус., каз.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 44 б.
ISBN: 5-7667-4048-4

ББК: 65.261.4КазМ493
Международный билль о правах человека. Права ребенка

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 2000
Объем: 64 с.
ISBN: 9965-452-07-5

ББК: 67.91М433
Международный билль о правах человека
Адам құқығы жөніндегі халықаралық билль

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: Издано Программой Развития Организации Объедененных Наций в рамках совместной инициативы с Министерством инностранных дел РК
Год: 2002
Объем: 96 с.

ББК: 67.91М43
Международные конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, ратифицированные Республикой Казахстан
Часть 1

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное экономическое право
Город: Алматы
Год: 2005
Объем: 360 с.

ББК: 67.911М433
Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, в сфере обеспечения прав, основных свобод человека, охраны труда, миграционной политики
Кн. 1
Сост. Межибовская И.В., Мухамеджанов Э.Б.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 424 с.
ISBN: 5-7667-4902-3##5-7667-5050-1 (Кн.1)

ББК: 67.91М43
Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, в сфере обеспечения прав, основных свобод человека, охраны труда, миграционной политики
В 2-х кн. Кн. 2
Сост. Межибовская И.В., Мухамеджанов Э.Б.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 456 с.
ISBN: 5-7667-4902-3##5-7667-5051-X (Кн.2)

ББК: 67.91М43
Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, в сфере борьбы с преступностью, оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
Сост. Межибовская И.В., Мухамеджанов Э.Б.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2001
Объем: 680 с.
ISBN: 5-7667-5012-9

ББК: 67.91М43
Международное частное право
(Действующие нормативные акты)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное частное право
Город: М
Издательство: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова
Год: 1999
Объем: 624 с.
ISBN: 5-86344-100-3##5-88774-051-5

ББК: 67.93М432
Международное частное право
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное частное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 72 с.

ББК: 67.93М432
Международное уголовное право в документах
В 3-х томах
Составитель: М.Б. Кудайбергенов Том 2

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Данекер, Ғылым
Год: 1999
Объем: 229 с.
ISBN: 5-628-02495-3

ББК: 67.911.15М432
Международное уголовное право в документах
В 3-х томах Том 1
Составитель М.Б. Кудайбергенов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Ғылым
Год: 1999
Объем: 264 с.
ISBN: 5-628-02457-0

ББК: 67.911.15М432
Международное налогообложение: Сборник конвенций (соглашений) Республики Казахстан об избежании двойного налогообложения
Книга 1

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоги и налогообложение
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 260 с.

ББК: 65.261.41М432
Международное налогообложение: Сборник конвенций (соглашений) Республики Казахстан об избежании двойного налогообложения
Книга 2

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоги и налогообложение
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 302 с.

ББК: 65.261.41М432
Международная торговая палата. Унифицированные правила по ИНКАССО. Вступили в силу с 1 января 1996 г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Формы расчетов. Платежные инструменты
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 15 с.

ББК: 65.262.32М43
Международная торговая палата. Унифицированные правила по ИНКАССО. Вступили в силу с 1 января 1996 г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Формы расчетов. Платежные инструменты
Город: Алматы
Издательство: "БОРКИ"
Год: 1998
Объем: 16 с.

ББК: 65.262.32М43
Малый и средний бизнес: законодательство Республики Казахстан
Сборник законодательно-правовых актов
Сост. А.О. Масатбаев

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
В 4-х частях. Часть 1.Город: Алматы
Издательство: Ғылым
Год: 1999
Объем: 228 с.
ISBN: 5-628-02448-1

ББК: 67.404.91М20
Малый и средний бизнес: законодательство Республики Казахстан
Сборник законодательно-правовых актов
Сост. А.О. Масатбаев

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
В 4-х частях. Часть 2.Город: Алматы
Издательство: Ғылым
Год: 1999
Объем: 208 с.
ISBN: 5-628-02453-8

ББК: 67.404.91М20
Малый и средний бизнес: законодательство Республики Казахстан
Сборник законодательно-правовых актов
Сост. А.О. Масатбаев

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
В 4-х частях. Часть 3.Город: Алматы
Издательство: Ғылым
Год: 1999
Объем: 270 с.
ISBN: 5-628-02456-2

ББК: 67.404.91М20
Малый и средний бизнес: законодательство Республики Казахстан
Сборник законодательно-правовых актов
Сост. А.О. Масатбаев

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
В 4-х частях. Часть 4.Город: Алматы
Издательство: Ғылым
Год: 1999
Объем: 270 с.
ISBN: 5-628-02496-1

ББК: 67.404.91М20
Льготы ветеранам войны, воинам - интернационалистам и другим категориям граждан СССР
Сборник нормативных актов
Под ред. В.А. Дзюбы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: М
Издательство: Юрид. лит.
Год: 1991
Объем: 464 с.
ISBN: 5-7260-0568-6

ББК: 67.405Л89
Оперативно-розыскной кодекс Российской Федерации
проект
под общ. ред. А.А. Агеева
Луговик В.Ф., Лихарев В.В.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Оперативно-разыскная деятельность
Город: Москва
Издательство: Проспект
Год: 2015
Объем: 64 с.
ISBN: 978-5-392-17527-7

ББК: 67.411.212УДК: 343.102(470+571)(094.5)Л833
Поступление на государственную службу и прохождение аттестации: Типовые квалификационные требования, Программа тестирования и ответы на вопросы тестов
Лоскутов И.Ю.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 156 с.

ББК: 67.401.02Л79
Поступление на государственную службу и прохождение аттестации: Типовые квалификационные требования, Программа тестирования и ответы на вопросы тестов
Лоскутов И.Ю.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 156 с.

ББК: 67.401.02Л79
Лицензия туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 32 б.

ББК: 67.404.91КазЛ62
Лицензия туралы
О лицензировании
Қазақстан Республикасының Заңы 2007 жылғы қаңтардың 11-сі. № 214-ІІІ: Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года. № 214-ІІІ

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
с измен. по сост. на 29.12.2008 г.Город: Алматы
Издательство: Издательство Lем
Год: 2009
Объем: 84 б.

ББК: 67.404.91КазЛ62
Лесной кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Лесное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 52 с.

ББК: 67.407.2Л505
Лесной кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Лесное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 68 с.

ББК: 67.407.2Л50
Лесной кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Лесное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 52 с.

ББК: 67.407.2Л50
Лесной кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Лесное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 30 с.

ББК: 67.407.2Л50
Лесной кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Лесное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2015
Объем: 72 с.

ББК: 67.407.2Л505
Құқық қорғау органдары
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқық қорғау органдары
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 154 б.

ББК: 67.7 КазҚ74
Құқық қорғау органдары
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқық қорғау органдары
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 132 б.

ББК: 67.7 КазҚ74
Құқық қорғау органдары
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқық қорғау органдары
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 144 б.

ББК: 67.7 КазҚ74
Құқық қорғау органдары
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқық қорғау органдары
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 148 б.

ББК: 67.7 КазҚ74
Құқық қорғау органдары
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқық қорғау органдары
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 144 б.

ББК: 67.7##67.7 КазҚ74
Құқық қорғау органдары
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқық қорғау органдары
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 144 б.

ББК: 67.7 КазҚ74
"ҚР Президенті туралы" ҚР Конституциялық заңы, ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы туралы" ҚР Конституциялық заңы, ҚР Конституциялық кеңесі туралы" ҚР Конституциялық заңы, ҚР Конституциялық кеңесінің Регламенті

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық (мемлекеттік) құқығы
Год: 2020
Объем: 136 б.

ББК: 67.400ҚазҚ14
"ҚР Президенті туралы" ҚР Конституциялық заңы, ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы туралы" ҚР Конституциялық заңы, ҚР Конституциялық кеңесі туралы" ҚР Конституциялық заңы, ҚР Конституциялық кеңесінің Регламенті

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық (мемлекеттік) құқығы
Год: 2020
Объем: 136 б.

ББК: 67.400ҚазҚ70
Қоршаған ортаны қорғау туралы
Об охране окружающей среды
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жалпы экология
Город: Алматы
Издательство: "Жеті жарғы"
Год: 1998
Объем: 96 б.
ISBN: 5-7667-4947-3

ББК: 28.080 КазҚ66
Қазақтын ата заңдары: құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 томдық
Древний мир права казахов. Метериалы, документы и исследования. 2- том
Бағдарлама жетекшісі С.З. Зиманов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекет және құқық тарихы
Өзгертіліп, толықтырылған 2-басылымГород: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2004
Объем: 672 б.
ISBN: 9965-11-148-0 (Т.2)##9965-11-141-3

ББК: 67.3ҚазҚ19
ҚазақстанРеспубликасының кодексі әкімшілік құқық бұзушылық туралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Баспа"
Год: 2001
Объем: 256 б.
ISBN: 9965-419-90-6

ББК: 67.401КазҚ18
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі: Ресми мәтін
Экологический кодекс Республики Казахстан: Официальный текст

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Табиғи ресурстар құқығы. Табиғи қорғау (экологиялық) құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2007
Объем: 496 б.
ISBN: 9965-11-250-9

ББК: 67.407КазҚ18
Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Табиғи ресурстар құқығы. Табиғи қорғау (экологиялық) құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 188 б.

ББК: 67.407ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Табиғи ресурстар құқығы. Табиғи қорғау (экологиялық) құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 188 б.

ББК: 67.407ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Табиғи ресурстар құқығы. Табиғи қорғау (экологиялық) құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 180 б.

ББК: 67.407КазҚ18
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Табиғи ресурстар құқығы. Табиғи қорғау (экологиялық) құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 164 б.

ББК: 67.407КазҚ18
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Табиғи ресурстар құқығы. Табиғи қорғау (экологиялық) құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 164 б.

ББК: 67.407КазҚ18
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Табиғи ресурстар құқығы. Табиғи қорғау (экологиялық) құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 172 б.

ББК: 67.407КазҚ18
Қазақстан Республикасының шаруашылық субъектілері
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 132 б.

ББК: 67.404.91КазҚ18
Қазақстан Республикасының "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Заңы
Түсінік
И.И. Рогов, Б.М. Имашев, С.С. Қалмырзаев, Б.А. Мұхамеджанов, С.Ф. Бычкова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство Норма-К"
Год: 2008
Объем: 72 б.
ISBN: 9965-785-21-X

ББК: 67.408(5Қаз)Қ18
Қазақстан Республикасының "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы"
Заңы. Түсінік
Жауапты ред. И.И. Рогов, Б.М.Қалмырзаев., т. б.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Город: Алматы:
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2008
Объем: 72 б.
ISBN: 9965-785-21-X

ББК: 67.408##67.408(5Қаз)Қ18
Қазақстан Республикасының су кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Су құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 72 б.

ББК: 67.407.4КазҚ18
Қазақстан Республикасының су кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Су құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 60 б.

ББК: 67.407.4КазҚ18
Қазақстан Республикасының су кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Су құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 64 б.

ББК: 67.407.4КазҚ18
Қазақстан Республикасының су кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Су құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 36 б.

ББК: 67.407.4КазҚ18
Қазақстан Республикасының су кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Су құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 64 б.

ББК: 67.407.4КазҚ18
Қазақстан Республикасының Су кодексі
(2017.11.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Су құқығы
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 105б.

ББК: 67.407.4ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы
О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан
Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2001
Объем: 64 б.
ISBN: 5-7667-5097-8

ББК: 67.71ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы
Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
11.12.2006 ж. № 199-III, 17.11.2008 ж. № 80-IV өзгертулерГород: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 24 б.

ББК: 67.71ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Президент, Парламент, Үкімет, референдум, сайлау туралы Конституциялық заңдары

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2014
Объем: 124 б.

ББК: 67.400КазҚ14
Қазақстан Республикасының Президент, Парламент, Үкімет, Референдум, сайлау туралы Конституциялық заңдары

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 116 б.

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Президент, Парламент, Үкімет, референдум, сайлау туралы Конституциялық заңдары

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 116 б.

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Орман кодексі; Қазақстан Республикасының Су кодексі (Заңдардың ресми тексі 1995 жылдың 1 наурызына дейінгі қалпында жарияланып отыр)
Лесной кодекс Республики Казахстан; Водный кодекс Республики Казахстан (официальный текст по состоянию законодательства на 01.03.1995 г)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Орман құқығы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1995
Объем: 224 б.
ISBN: 5-7667-3091-8

ББК: 67.407.1Каз##67.407.2Қ18
Қазақстан Республикасының орман кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Орман құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 66 б.

ББК: 67.407.2Қ18
Қазақстан Республикасының орман кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Орман құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 33 б.

ББК: 67.407.2Қ18
Қазақстан Республикасының орман кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Орман құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 52 б.

ББК: 67.407.2Қ18
Қазақстан Республикасының орман кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Орман құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 52 б.

ББК: 67.407.2Қ18
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің ресми мәтіні

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 368 б.
ISBN: 5-7667-4915-5

ББК: 67.411Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 300 б.
ISBN: 9965-785-68-6

ББК: 67.411УДК: 343Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
(1998 жылғы 9 желтоқсандағы № 307-I, 2000 жылғы 29 наурыздағы № 42-II және 2000 жылғы 5 мамырдығы № 47-II Қазақстан Республикасының заңдарымен өзгертулер мен түзетулер еңгізілген ресми мәтін)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс жүргізу құқығы
2- издание, на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 608 б.
ISBN: 5-7667-5075-7

ББК: 67.411Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2011
Объем: 232 б.

ББК: 67.411Қ18
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 323 б.

ББК: 67.411Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2007
Объем: 200 б.

ББК: 67.411Қ18
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2005
Объем: 208 б.

ББК: 67.411Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма К",
Год: 2013
Объем: 288 б.
ISBN: 9965-785-68-6

ББК: 67.411УДК: 343Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық - процестіқ кодексі
Кодекс

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық - процестік құқығы
2015 ж. 1 қаңтардан енгізілдіГород: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2014
Объем: 344 б.

ББК: 67.411Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс жүргізу
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 396б.
ISBN: 9965-785-68-6

ББК: 67.411(Қаз)УДК: 343Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 360 б.
ISBN: 9965-/85-68-6

ББК: 67.411Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс-жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 360 б.
ISBN: 9965-785-68-6

ББК: 67.411ҚазУДК: 343Қ14
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс-жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 372б.
ISBN: 9965-785-68-6

ББК: 67.411ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс-жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2019
Объем: 348 б.

ББК: 67.411ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Қылмыстық- процестік кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс-жүргізу
Город: Алматы:
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2014
Объем: 368 б.
ISBN: 9965-785-68-6

ББК: 67.411(Қаз)УДК: 343Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық - процестік кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық іс-жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 340 б.

ББК: 67.411КазҚ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне
Түсінік

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство Норма-К"
Год: 2004
Объем: 648б.
ISBN: 9965-608-74-1

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі - Уголовный кодекс Республики Казахстан
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
(қаз., орыс.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 560б.
ISBN: 5-7667-4137-5

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі - Уголовный кодекс Республики Казахстан:
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
(қаз., орыс.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 560б.
ISBN: 5-7667-4137-5

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі: - Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 280б.
ISBN: 5-7667-4110-3

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 268б.
ISBN: 9965-785-26-0

ББК: 67.408(5Қаз)Қ18
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 168б.

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: ЖШС Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 192б.
ISBN: 9965-785-26-0

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі
кодекс

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2013
Объем: 168 б.

ББК: 67.408Қ14
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 148б.

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 280б.

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қазақстанның қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 188б.
ISBN: 9965-785-26-0

ББК: 67.408(5Қаз)Қ18
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 164б.

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 141б.

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 144б.

ББК: 67.408Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Город: Алматы:
Издательство: ЖШС Издательство "Норма-К"
Год: 2014
Объем: 236 б.
ISBN: 99-65-785-26-0

ББК: 67.408(5Қаз)Қ14
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2019
Объем: 256 б.
ISBN: 9965-785-26-0

ББК: 67.408ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 240 б.
ISBN: 9965-785-26-0

ББК: 67.408ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі
ҚР Қылмыстық кодексінің 1997 жыл және 2014 жылғы баптарына салыстырмалы кесте

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 268б.
ISBN: 9965-785-26-0

ББК: 67.408ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 208 б.

ББК: 67.408 КазҚ14
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне түсіндірмелер

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық-атқару құқығы
Город: Астана
Год: 2014
Объем: 512 б.
ISBN: 978-601-280-554-3

ББК: 67.409 КазУДК: 343Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық-атқару құқығы
тәжірибелік құралыГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 100б.
ISBN: 978-601-7263-72-0

ББК: 67.409 ҚазУДК: 343Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық-атқару құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 92 б.

ББК: 67.409 ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық-атқару құқығы
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 100б.
ISBN: 978-601-7263-72-0

ББК: 67.409 ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық-атқару құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 96 б.
ISBN: 978-601-7263-72-0

ББК: 67.409 ҚазУДК: 343Қ18
Қазақстан Республикасының қылмыстық - атқару кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық-атқару құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 79 б.

ББК: 67.409 КазҚ14
Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 80 б.

ББК: 67.409Қ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару кодексі
Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық-атқару құқығы
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2014
Объем: 92 б.

ББК: 67.409 КазҚ18
Қазақстан Республикасының Қылмыстуқ-атқару кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық-атқару құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 96 б.
ISBN: 978-601-7263-72-0

ББК: 67.409 ҚазУДК: 343Қ14
Қазақстан Республикасының құқықтық саясат тұжырымдамасы
Концепция правовой политики Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы:
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2002
Объем: 56 б.
ISBN: 9965-11-092-X

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары әскери қызметшілерінің әскери киім нысаны және айырым белгілері туралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әскери ісі
1 қыркүйектің 2016 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтыруларменГород: Алматы
Издательство: "NURPRESS" баспасы
Год: 2016
Объем: 178 б.

ББК: 68ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы Қазақстан республикасының Заңы
Закон Республики Казахстан об органах финансовой полиции Республики Казахстан
№336-II ЗРК

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Ішкі істер саласындағы басқару
Город: Астана
Год: 2002
Объем: 35 б.

ББК: 67.401.213 КазҚ18
Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқық қорғау органдары
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 16 б.

ББК: 67.7 КазҚ18
Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Ішкі істер саласындағы басқару
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 17 б.

ББК: 67.401.213 КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы, Президент, Парламент және оның депутаттарының мәртебесі, Үкімет, Республикалық референдум, Сайлау туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдары
Конституция Республики Казахстан, Конституционные законы Республики Казахстан о Президенте, Парламенте и статусе его депутатов, Правительстве, республиканском референдуме, выборах
Құраст. Б.Ә. Мұхаметжанов, А.Н. Котлов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 432 б.
ISBN: 5-7667-5007-2

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы - Конституция Республики Казахстан - The Constitution of the Republic of Kazakhstan

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное право Казахстана)
қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде; альбом-кітапГород: Нұр-Сұлтан
Издательство: Регис-СТ Полиграф
Год: 2020
Объем: 420б.
ISBN: 978-601-338-536-5

ББК: 67.400(5Каз)УДК: 342Қ14
Қазақстан Республикасының Конституциясы - Конституция Республики Казахстан - The Constitution of the Republic of Kazakhstan

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
альбом-кітап, қазақ, орыс, ж/е ағылшын тілд.Город: Астана
Издательство: ҚР Конституциялық Кеңеңсі
Год: 2015
Объем: 420б.
ISBN: 978-601-302-304-5

ББК: 67.400УДК: 342Қ14
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2014
Объем: 39 с.

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
на 2-х яз. (каз., рус. яз.)Город: Макинск
Год: 2017
Объем: 91 б.
ISBN: 978-601-80474-3-5

ББК: 67.400ҚазУДК: 392.4Қ14
Қазақстан Республикасының Конституциясы
Ғылыми-практикалық түсіндірме

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Астана
Издательство: Қазақстан Республикасы "Полиграфкомбинат" ЖШС
Год: 2018
Объем: 664 б.
ISBN: 978-601-06-4945-3

ББК: 67.400ҚазУДК: 342(035.3)Қ14
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық (мемлекеттік) құқығы
(1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған) (2019.23.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)Город: Нұр-Сұлтан
Год: 2020
Объем: 134 б.

ББК: 67.400ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2011
Объем: 44 б.
ISBN: 9965-785-22-8

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: Қазақстан
Год: 1995
Объем: 48 б.
ISBN: 5-615-01788-0

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 48 б.
ISBN: 5-7667-4898-1

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "8&8"
Год: 2012
Объем: 56 б.

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 40 б.

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 40 б.

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2015
Объем: 44 б.
ISBN: 9965-785-22-8

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы
Конституция Республики Казахстан = The Constitution of the Republic of Razakhstan

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
на трех языках (каз., рус., англ.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 144 б.
ISBN: 5-7667-5073-0

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 48 б.
ISBN: 5-7667-3437-9

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
3-басылым, қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндеГород: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 176 б.
ISBN: 5-7667-4904-X

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасының Конституциясы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 40 б.

ББК: 67.400КазҚ14
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары
Конституционный Закон Республики Казахстан Указы Президента Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Астана
Год: 2001
Объем: 80 б.

ББК: 67.71ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының Кодексі. Қазақстан Республикасындағы Кеден ісі туралы (2017ж.14.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден құқығы
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 359 б.

ББК: 67.401.5ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Кеден кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 192 б.

ББК: 67.401.5КазҚ18
Қазақстан Республикасының Кеден кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 255 б.

ББК: 67.401.5КазҚ18
Қазақстан Республикасының Кеден кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 200 б.

ББК: 67.401.5КазҚ18
Қазақстан Республикасының Заңы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 16 б.
ISBN: 9965-785-66-X

ББК: 67.408 КазҚ14
Қазақстан Республикасының Заңы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 16 б.
ISBN: 9965-785-66-X

ББК: 67.408 КазҚ14
Қазақстан Республикасының Заңы "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Аян Әдет"
Год: 2000
Объем: 32 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының Заңы бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы
Закон Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Есеп. Бухгалтерлік есеп
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: ЖШС "LEM баспасы"
Год: 2008
Объем: 32 б.

ББК: 65.052.2ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының Заңы бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы
Закон Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Есеп. Бухгалтерлік есеп
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: ЖШС "LEM баспасы"
Год: 2007
Объем: 32 б.

ББК: 65.052.2ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылғы 16 сәуірдегі № 94-1 Тұрғын үй қатынастары туралы (2007.26.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-1 О жилищных отношениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2007 г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы 2008
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2008
Объем: 124 б.

ББК: 67.404.91КазҚ18
Қазақстан Республикасының заңы 1997 ж. 14.07. № 155-I Нотариат туралы (2009 16.11. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) ҚР заңы 2003 ж. 11.06. № 435-II Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы
Заң

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: LEM
Год: 2010
Объем: 92 б.

ББК: 67.76Қ18
Қазақстан Республикасының заңы 1996 жылғы 27 қаңтардағы № 2828 Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы
Закон Республики Казахстан от 27 января 1996 года № 2828 О недрах и недрорользовании

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер қойнауын пайдалану құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: ТОО "Изадельство LEM"
Год: 2007
Объем: 112 б.

ББК: 67.407.32 КазҚ18
Қазақстан Республикасының заңдары Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы
Закон Республики Казахстан Указ президента Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Астана
Год: 2001
Объем: 84 б.

ББК: 67.71ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 104 б.

ББК: 67.407.1КазҚ18
Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 100 б.

ББК: 67.407.1КазҚ18
Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 104 б.

ББК: 67.407.1КазҚ18
Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 100 б.

ББК: 67.407.1КазҚ18
Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 120 б.

ББК: 67.407.1ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 120 б.

ББК: 67.407.1КазҚ18
Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 107 б.

ББК: 67.407.1КазҚ18
Қазақстан Республикасының жаңа Заңдары
Новые законы Республики Казахстан
Сборник
Құраст. Ф.Т. Бейсенбина

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқық (негіздері) нысандары
на двух языках - каз.-рус.Город: Алматы
Издательство: Қазақстан Республикасы Әділет мин-ң редакциялық-баспа бөлімі
Год: 1992
Объем: 264 б.
ISBN: 5-615-01209-9

ББК: 67.022.12 КазҚ18
Қазақстан Республикасының еңбек туралы негізгі заң актілері

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 73 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының еңбек туралы негізгі заң актілері

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 79 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
тәжірибелік құралыГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 128б.
ISBN: 9965-785-16-3

ББК: 67.405 ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 112 б.
ISBN: 9965-785-16-3

ББК: 67.405 ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
Баптар бойынша практикалық түсіндірме

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: "МЦФЭР-Казахстан" ЖШС
Год: 2016
Объем: 1096 б.
ISBN: 978-601-7324-23-0

ББК: 67.405 КазУДК: 349.2Қ14
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 108 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 136 б.
ISBN: 9965-785-16-3

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының еңбек кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 124 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының еңбек кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 124 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2011
Объем: 120 б.
ISBN: 9965-785-16-3

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының еңбек кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 108 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 112 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі
(2017.13.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджеттік құқық
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 300 б.

ББК: 67.402.1ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының бюджет кодексі
(2017.13.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджеттік құқық
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 300 б.

ББК: 67.402.1ҚазҚ14
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджеттік құқық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 152 б.

ББК: 67.402.1КазҚ18
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджеттік құқық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 136 б.

ББК: 67.402.1КазҚ18
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджеттік құқық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 136 б.

ББК: 67.402.1КазҚ18
Қазақстан Республикасының Әскери доктринасы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әскери ісі
Город: Алматы
Издательство: "NURPRESS" баспасы
Год: 2016
Объем: 26 б.

ББК: 68ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
тәжірибелік құралыГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 84б.
ISBN: 978-601-06-7202-4

ББК: 67.401УДК: 342Қ18
Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2022
Объем: 84 б.

ББК: 67.401КазҚ18
Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік жауаптылық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2022
Объем: 84 б.

ББК: 67.401ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің ресми мәтіні. Официальный текст Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс жүргізу құқығы
На двух языках (каз-рус)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 424 б.
ISBN: 5-7667-5018-8

ББК: 67.410Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 176 б.
ISBN: 9965-785-65-1

ББК: 67.410УДК: 347.9Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 172 б.
ISBN: 9965-785-65-1

ББК: 67.410УДК: 347.9Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 124 б.

ББК: 67.410Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 124 б.

ББК: 67.410Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кадексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 118 б.

ББК: 67.410Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс-жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 236б.
ISBN: 9965-785-65-1

ББК: 67.410 ҚазУДК: 347.9Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс-жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2023
Объем: 240 б.
ISBN: 9965-785-65-1

ББК: 67.410 ҚазУДК: 347.9Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс-жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 224 б.
ISBN: 9965-785-65-1

ББК: 67.410 КазУДК: 347.9Қ14
Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс-жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 224 б.
ISBN: 9965-785-65-1

ББК: 67.410 ҚазУДК: 347.9Қ14
Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі
Қазақстан Республикасының кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық іс-жүргізу құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 212 б.

ББК: 67.410 КазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ресми мәтіні (Жалпы және Ерекше бөлімдер)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
2-бас, 2007 жылғы 1 ақпанға дейінгі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген нұсқасындаГород: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2007
Объем: 488 б.
ISBN: 9965-11-230-4

ББК: 67.404КазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ресми мәтіні (Жалпы және Ерекше бөлімдер)
2000 жылғы 1 сәуірге дейінгі өзгертулер мен толықтырулар өнгізілген нұсқасында

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 560 б.
ISBN: 5-7667-5039-0

ББК: 67.404КазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ресми мәтіні. Ерекше бөлім

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 336 б.
ISBN: 5-7667-5020-6

ББК: 67.404КазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және сауда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2018
Объем: 352 б.

ББК: 67.404ҚазҚ18
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және ерекше бөлімдері)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 344 б.

ББК: 67.404КазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 296 б.

ББК: 67.404КазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 304 б.

ББК: 67.404КазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 296 б.

ББК: 67.404КазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім)
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жаргы
Год: 1995
Объем: 432 б.
ISBN: 5-7667-3099-3

ББК: 67.404КазҚ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және сауда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2019
Объем: 376 б.
ISBN: 9965-785-67-8

ББК: 67.404ҚазУДК: 347.9Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 376б.
ISBN: 9965-785-67-8

ББК: 67.404УДК: 347.9Қ18
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 368 б.
ISBN: 9965-785-67-8

ББК: 67.404ҚазУДК: 347.9Қ14
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі
Гражданский кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: "Дәуір"
Год: 1995
Объем: 313 б.
ISBN: 5-86228-073-1

ББК: 67.404КазҚ18
Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 16 б.

ББК: 67.400КазҚ14
Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенГород: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 16 б.

ББК: 67.400КазҚ14
Қазақстан Республикасының "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Заңы
Закон Республики Казахстан "Об авторском праве и смежных правах"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Санаткерлік меншік құқығын қорғау
Город: Астана
Год: 2003
Объем: 80 б.

ББК: 67.404.3 КазҚ18
Қазақстан республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Кұқықтық саясат тұжырымдамасы
Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқық саласы
(Қазақстан республикасы президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығымен бекітілген)Город: Астана
Издательство: "Институт законодательства Республики Казахстан"
Год: 2012
Объем: 73 б.

ББК: 67.4КазҚ18
"Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының Заңы мен "ҚР-сы тіл саясатының тұжырымдамасы" мәтіндері
Тексты Закона РК "О языках в Республике Казахстан" и "Концепции языковой политики Республики Казахстан"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Тіл білімі
(қаз., орыс.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 48б.
ISBN: 5-7667-4135-9

ББК: 81##81КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы тіл туралы
О языках в Республики Казахстан
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жалпы дүние жүзі тілдері
1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-IГород: Алматы:
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2008
Объем: 20 б.

ББК: 81.2 КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы кодекс
Кодекс Республики Казахстан о выборах в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: "Казинпресс"
Год: 1994
Объем: 80 б.
ISBN: 5-87376-008-X

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы
О выборах в Республике Казахстан
(1997 жылғы 19 маусымдағы, 1998 жылғы 8 мамырдағы, 1998 жылғы 6 қарашадағы және 1999 жылғы 6 мамырдағы Конституциялық заңдармен өзгертулер мен толықтырылар енгізілген ресми мәтін): (Официальный текст с изменениями и дополнениями, внесенными Конституционны

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Қазақстан Республикасының ЗаңыГород: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 192 б.
ISBN: 5-7667-50001

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы сайлай туралы
О выборах в Республике Казахстан
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы: 2004 жылдың 10 мамырына дейінгі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген ресми мәтін: Конституционный закон Республики Казахстан: Официальный текст

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
4-басГород: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2004
Объем: 248 б.
ISBN: 9965-11-138-3

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы нотариат қызметі туралы
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Автоматизация и связь на автодорожном транспорте
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 168 б.

ББК: 67.76Қ18
Қазақстан Республикасындағы нотариат қызметі туралы
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 168 б.

ББК: 67.76Қ18
Қазақстан Республикасындағы нотариат қызметі туралы
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 168 б.

ББК: 67.76Қ18
Қазақстан Республикасындағы нотариат қызметі туралы
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Нотариат
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 136 б.

ББК: 67.76Қ18
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік және муниципалдық қызмет. Қызметтік құқық.
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 124 б.

ББК: 67.401.02 КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік және муниципалдық қызмет. Қызметтік құқық.
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 120 б.

ББК: 67.401.02 КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік және муниципалдық қызмет. Қызметтік құқық.
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2015
Объем: 152 б.

ББК: 67.401.02 КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы. Қазақстан Респубкасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден ісі
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2018
Объем: 676 б.

ББК: 65.4ҚазҚ14
Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күші бар Жарлығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден құқығы
Город: Алматы
Издательство: "Қаржы-қаражат"
Год: 1995
Объем: 183 б.
ISBN: 5-7427-0057-1

ББК: 67.401.5КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы
Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден құқығы
Город: Ақтөбе
Издательство: "Кеден - салық бюллетень" газеті
Год: 2010
Объем: 320 б.

ББК: 67.401.5КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы
Қазақстан республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы № 296-IV Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 256 б.

ББК: 67.401.5КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы
Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 300 б.

ББК: 67.401.5КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы
Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Кеден құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 300 б.

ББК: 67.401.5КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік
Нормативтік актілер жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 268 б.

ББК: 67.404.91КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік
Нормативтік актілер жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 234 б.

ББК: 67.404.91КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік
Нормативтік актілер жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 192 б.

ББК: 67.404.91КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 28 б.

ББК: 67.400КазҚ14
Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 25 б.

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 30 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 30 б.

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы
О труде в Республике Казахстан
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: "Іргетас"
Год: 2000
Объем: 120 б.
ISBN: 5-7667-5135-4

ББК: 67.405 КазҚ18
Қазақстан Республикасындағы Білім туралы заңнама
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қашықтықтан білім беру
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2014
Объем: 372 б.

ББК: 74казҚ18
Қазақстан Республикасындағы білім туралы заңнама
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қашықтықтан білім беру
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 236 б.

ББК: 74казҚ18
Қазақстан Республикасындағы білім туралы заңнама
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қашықтықтан білім беру
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 240 б.

ББК: 74казҚ18
Қазақстан Республикасындағы білім туралы заңнама

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қашықтықтан білім беру
2002 жылдың 1 қыркүйегінеГород: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 180 б.

ББК: 74казҚ18
Қазақстан Республикасындағы білім туралы заңнама
Заң актілерінің жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Дистанционное образование
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 240 б.

ББК: 74Қ18
Қазақстан Республикасындағы банктер және банк мекемелері
Негізгі заң актілері

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банк құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 109 б.

ББК: 67.404.212 КазҚ18
Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы
О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
на двух языках (каз-рус)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2001
Объем: 104 б.
ISBN: 5-7667-5101-X

ББК: 67.405.2ҚазҚ18
Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы
О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
на двух языках (каз-рус)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 96 б.
ISBN: 5-7667-4108-1

ББК: 67.405.2ҚазҚ18
Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 52 б.

ББК: 67.405.2 ҚазҚ18
Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы
О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
на двух языках (каз-рус), 2-басылымыГород: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 104 б.
ISBN: 5-7667-4969-4

ББК: 67.405.2 ҚазҚ18
Қазақстан Республикасы парламентінің регламенті
Регламент Парламента Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
(1996 жылғы 20 мамырда ҚР парламенті палаталарының бірлескен мәжілісінде қабылданды )Город: Алматы
Год: 1996
Объем: 48 б.

ББК: 67.400КазҚ18
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары). Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы
Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила сужебной этики государственных служащих). Указ Президента Республики Казахстан
на 2-х яз. (каз., рус.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік және муниципалдық қызмет. Қызметтік құқық.
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 12 б.

ББК: 67.401.02 ҚазҚ14
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексі (Мемлекеттік қызметшілер қызмет этикасынын қағидалары) (2011.01.04 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Кодекс чести государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих)(с измен. и доп. по сост. на 01.04.2011г.)
Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы №1567 Жарлығымен бекітілген = Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2005 года №1567

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік және муниципалдық қызмет. Қызметтік құқық.
На двух языках (каз. - рус.)Город: Алматы
Издательство: Издательство Lем
Год: 2012
Объем: 16 б.

ББК: государственный служащий##67.401.02 КазҚ14
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексі
Кодекс чести Государственных служащих Республики Казахстан
(Мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы ережелері)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекеттік және муниципалдық қызмет. Қызметтік құқық.
(2007.27.11. берілген өзгертулер мен толықтырулар)Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2009
Объем: 12 б.

ББК: 67.401.02 КазҚ14
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық-атқару құқығы
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 288 б.
ISBN: 5-7667-4918-X

ББК: 67.409 КазҚ18
Қазақстан Республикасы (Қазақ КСР) Жоғарғы Соты Пленумы қаулыларының жинағы 1961-1997
Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Казахстан (Казахской ССР)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
2-томГород: Алматы
Издательство: БОРКИ
Год: 1998
Объем: 244 б.
ISBN: 9965-431-12-4

ББК: 67.71Қ18
Қазақстан Республикасы (Қазақ КСР) Жоғарғы Соты Пленумы қаулыларының жинағы
Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Казахстан (Казахской ССР). Первый том
Бірінші том (1961-1997)
Жалпы редакциясын басқарған М.С. Нәрікбаев

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
Город: Алматы
Издательство: "Санат"
Год: 1997
Объем: 384 б.
ISBN: 5-7090-0380-8

ББК: 67.71ҚазҚ18
Қазақстан Республикасы конституциялық кеңесінің нормативтік қаулыларының жинағы 1996-2003ж.ж. (2003 жылдың 1 желтоқсанына дейінгі)
Сборник нормативных постановлений конституционного совета Республики Казахстан 1996-2003г.г. (по составлению на " декабря 2003 года)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституциялық құқығы
на 2-х яз. (каз.,рус.)Город: Астана
Год: 2003
Объем: 816б.

ББК: 67.400ҚазҚ18
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің нормативтік қаулыларының жинағы
И.И.Роговтың жалпы ред.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное право Казахстана)
үшінші басылымГород: Астана
Издательство: ҚР Конституциялық Кеңесі
Год: 2017
Объем: 588б.
ISBN: 978-601-7540-44-9

ББК: 67.400(5Каз)УДК: 342(574)Қ14
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының жинағы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
Город: Астана
Год: 2009
Объем: 527 б.
ISBN: 978-601-236-014-1

ББК: 67.71ҚазУДК: 347Қ18
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының қаулылары, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылар жинағы (1968-2013 жылдар)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 680 б.
ISBN: 978-601-7263-29-4

ББК: 67.71ҚазУДК: 347.9Қ18
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының қаулылары 22-желтоқсан 1995-жыл
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
Город: Алматы
Год: 1996
Объем: 30 б.

ББК: 67.71Қ18
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумы қаулыларының жинағы
Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Казахстан
3-том (1997-1999)
Жалпы редакциясын басқарған М.С. Нәрікбаев

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 1999
Объем: 204 б.
ISBN: 9965-431-13-4

ББК: 67.71ҚазҚ18
Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің ресми мәтіні
Официальный текст Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2001
Объем: 672 б.
ISBN: 5-7667-5109-5

ББК: 67.401КазҚ18
Қазақ ССР-інің әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі
Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: Қазақстан
Год: 1984
Объем: 162 б.

ББК: 67.401КазҚ17
Қазақ әдет-ғұрып құқығының материалдары
Материалы по казахскому обычному праву
Құраст. З. Кенжалиев және т.б.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Мемлекет және құқық тарихы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 208 б.
ISBN: 5-7667-3130-2

ББК: 67.3КазҚ17
Кыпчакско-польская версия Армянского Судебника Мхитара Гоша и Армяно-кыпчакский Процессуальный кодекс. Львов Каменец-Подольский, 1519-1594
рус. перев. А.Н. Гаркавца
Сост. А.Н. Гаркавец, Г. Сапаргалиев, М. Цимбал

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: История государства и права
Город: Алматы
Издательство: Дешт-и-Кыпчак, Баур
Год: 2003
Объем: 792 с.
ISBN: 5-7667-3616-9

ББК: 67.3К978
Кыпчакско-польская версия Армынского Судебника Мхитара Гоша и Армяно-кыпчакский Процессуальный кодекс. Львов, Каменец-Подольский, 1519-1594
Сост. А.Н. Гаркавец, М. Цимбал

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: История государства и права
Город: Алматы
Издательство: Дешт-и-Кыпчак, Баур
Год: 2003
Объем: 792 с.
ISBN: 5-7667-3616-9

ББК: 67.3К97
Международное уголовное право в документах
В 3-х томах Том 3
Кудайбергенов М.Б.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Дәнекер
Год: 1999
Объем: 307 с.
ISBN: 9965-485-07-0

ББК: 67.911.15К887
Конституция Российской Федерации

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: М
Издательство: Изд-во "Омега-Л"
Год: 2014
Объем: 39 с.
ISBN: 978-5-370-03324-7

ББК: 67.400УДК: 342.4К650
Конституция Республики Казахстан: официальный текст дополнением от 2 февраля 2011 года № 403-IV закона Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2013
Объем: 56 с.
ISBN: 978-601-288-054-0

ББК: 67.400УДК: 342.4К650
Конституция Республики Казахстан (альбом схем)
Сост. В.В. Мамонов, С.А. Табанов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
2-е изд., перераб.Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2001
Объем: 112 с.
ISBN: 5-7667-4926-0

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан (альбом схем)
Сост. В.В. Мамонов, С.А. Табанов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 104 с.
ISBN: 5-7667-3468-9

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан
Закон РК

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2014
Объем: 32 с.

ББК: 67.400К650
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2019
Объем: 40 с.

ББК: 67.400К650
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
(принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019г.)Город: Нур-Султан
Год: 2020
Объем: 132 с.

ББК: 67.400К650
Конституция Республики Казахстан
Научно-практический комментарий

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Астана
Издательство: ТОО "Полиграфкомбинат" Республики Казахстан
Год: 2018
Объем: 640 с.
ISBN: 978-601-06-4944-6

ББК: 67.400УДК: 342(035.3)К650
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "ЮРИСТ"
Год: 2016
Объем: 32с.

ББК: 67.400К650
Конституция Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 44с.
ISBN: 9965-608-09-1

ББК: 67.400К650
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "ЮРИСТ"
Год: 2017
Объем: 40 с.

ББК: 67.400К650
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: Казахстан
Год: 1993
Объем: 32 с.
ISBN: 5-615-01398-2

ББК: 67.400К650
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Астана
Издательство: Елорда
Год: 2008
Объем: 56 с.
ISBN: 9965-06-487-3

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 44 с.
ISBN: 9965-608-09-1

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2011
Объем: 44 с.
ISBN: 9965-608-09-1

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 44 с.

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 44 с.

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 44 с.

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 44 с.
ISBN: 9965-608-09-1

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 44 с.

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан
Комментарий
Под ред. Г. Сапаргалиева

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 432 с.
ISBN: 5-7667-4941-4

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 40 с.

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Казахстан"
Год: 1995
Объем: 48 с.
ISBN: 5-615-01786-4

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Астана
Издательство: ИКФ "Фолиант"
Год: 2000
Объем: 48 с.
ISBN: 9965-477-00-0

ББК: 67.400К65
Конституция Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 2000
Объем: 32 с.

ББК: 67.400К65
Конституционные законы Республики Казахстан: О Президенте РК, О Парламенте РК и статусе его депутатов, О Правительстве РК, О выборах в РК

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: "Юридическая литература"
Год: 2007
Объем: 194 с.

ББК: 67.400К650
Конституционные законы Республики Казахстан о Президенте, о Парламенте, о Правительстве, о референдуме, о выборах
Сборник нормативно правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2008
Объем: 120с.

ББК: 67.400К650
Конституционные законы Республики Казахстан о Президенте, о Парламенте, о Правительстве, о референдуме, о выборах

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: "ЮРИСТ"
Год: 2005
Объем: 138с.

ББК: 67.400К650
Конституционные законы Республики Казахстан о Президенте, о Парламенте, о Правительстве, о референдуме, о выборах

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: "БОРКИ"
Год: 1999
Объем: 120 с.

ББК: 67.400К65
Конституционные законы Республики Казахстан о Президенте, о Парламенте, о Правительстве, о референдуме, о выборах
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 120 с.

ББК: 67.400К65
Конституционные законы Республики Казахстан о Президенте, о Парламенте, о Правительстве, о референдуме, о выборах

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 120 с.

ББК: 67.400К65
Конституционные законы Республики Казахстан о Президенте, о Парламенте, о Правительстве, о референдуме, о выборах
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 136 с.

ББК: 67.400К65
Конституционные законы "О Президенте Республики Казахстан", "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", "О Конституционном Совете Республики Казахстан", Регламент Конституционного Совета Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Год: 2020
Объем: 136 с.

ББК: 67.400К650
Конституционные законы "О Президенте Республики Казахстан", "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", "О Конституционном Совете Республики Казахстан", Регламент Конституционного Совета Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
Год: 2020
Объем: 136 с.

ББК: 67.400К650
Конвенция о защите прав человека и основных свобод
Сост.: В.Б. Исаков (рук-ль), П.А. Лаптев, О.В. Митин, С.В. Черниченко

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Права человека
Город: М
Издательство: Юрайт
Год: 2000
Объем: 192 с.
ISBN: 5-85294-077-1

ББК: 67.911.11УДК: 34К640
Конвенции о дорожном движении, дорожных знаках и сигналах

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Транспорт
Город: М
Издательство: Издательство "За рулем"
Год: 1999
Объем: 176 с., ил.
ISBN: 5-85907-148-5

ББК: 39УДК: 656.13.05.001.25:001.83(100)К640
Комментарий у Уголовному кодексу РФ с постатейными материалами и судебной практикой
Под общ. ред. С.И. Никулина

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: М
Издательство: Издательство "Менеджер" совместно с издательством "Юрайт"
Год: 2001
Объем: 1184с.
ISBN: 5-8346-0095-6

ББК: 67.408УДК: 34К63
Комментарий к Федеральному закону "Об оружии"
(с постатейными материалами и образцами документов)
Под ред. С.А. Карапетяна

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданская защита. Служба по чрезвычайным ситуациям
Город: М.
Издательство: Городец
Год: 1999
Объем: 512 с.
ISBN: 5-89391-040-0

ББК: 68.9К63
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
Под ред. докт. юр. наук, проф. В.Д. Иванова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Ростов н/Д
Издательство: Феникс
Год: 2002
Объем: 512с.
ISBN: 5-222-02329-X

ББК: 67.408К63
Комментарий к Уголовному кодексу Российской федерации
комментарии
Отв.ред. В.И. Радченко; Науч.ред. А.С. Михлин

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: М:
Издательство: Спарк
Год: 2000
Объем: 862 с.
ISBN: 5-88914-132-5

ББК: 67.408К634
Комментарий к Уголовному кодексу РК
Отв. редакторы: член-корреспондент Академии естественных наук РК, доктор юр. наук, проф. Борчашвили И.Ш., кандидат юр.наук, доцент Рахимжанова Г.К.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Караганда
Издательство: РГК ПО "Полиграфия"
Год: 1999
Объем: 960с.
ISBN: 5-7667-5747-6

ББК: 67.408К63
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан
В двух книгах. Книга 1 (статьи 1-174)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2003
Объем: 448с.
ISBN: 9965-608-46-6

ББК: 67.408К63
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан
В двух книгах. Книга 2 (статьи 175-393)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2003
Объем: 512с.
ISBN: 9965-608-48-2

ББК: 67.408К63
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан
В двух книгах. Книга 2 (статьи 175-393)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2007
Объем: 664с.
ISBN: 9965-785-33-3

ББК: 67.408К63
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Баспа
Год: 2000
Объем: 792с.
ISBN: 9965-419-55-8

ББК: 67.408К63
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан
Отв.ред. Борчашвили И.Ш., Рахимжанова Г.К.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Караганда
Издательство: РГК ПО "Полиграфия"
Год: 1999
Объем: 960с.
ISBN: 5-7667-5747-6

ББК: 67.408К63
Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан
под ред. С.М. Рахметова, И.И. Рогова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 752 с.
ISBN: 978-601-7263-73-7

ББК: 67.408УДК: 343К634
Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР
Под ред.акцией Поленова Г.Ф., Маркелова В.Н.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алма-Ата
Издательство: Казахстан
Год: 1980
Объем: 480с.

ББК: 67.408К63
Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР
Под ред. Г.Ф.Поленова и В.Н. Маркелова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: 67.408
второе, дополненное и переработанноеГород: Алма-Ата
Издательство: Казахстан
Год: 1980
Объем: 480 с.

К634
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР
Под ред. А.М. Рекункова и А.К. Орлова

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: М
Издательство: Юрид.лит.
Год: 1981
Объем: 536с.

ББК: 67.411К63
Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: Астана
Год: 2014
Объем: 536 с.
ISBN: 978-601-280-555-0

ББК: 67.409УДК: 343К634
Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части первой

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: М
Издательство: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА - М)
Год: 2000
Объем: 432 с.
ISBN: 5-89123-373-8 (НОРМА)##5-86225-928-7 (ИНФРА-М)

ББК: 67.402.23К63
Комментарий к Кодексу Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (по состоянию на 19.04.2019 г.)
Издание в 2-х томах. Т.1 (разделы 1-9)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Год: 2020
Объем: 776 с.
ISBN: 978-601-06-6171-4##978-601-06-6172-1

ББК: 67.402.23УДК: 336К634
Комментарий к Кодексу Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (по состоянию на 19.04.2019 г.)
Издание в 2-х томах. Т.2 (разделы 10-24)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Год: 2020
Объем: 706 с.
ISBN: 978-601-06-6171-4##978-601-06-6173-8

ББК: 67.402.23УДК: 336К634
Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовный кодекс Республики Казахстан
Отв.ред. Борчашвили И.Ш.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Караганда
Издательство: Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б.Бейсенова
Год: 2000
Объем: 108с.
ISBN: 9965-500-24-X

ББК: 67.408К63
Комментарий к изменениям и дополнениям в уголовный кодекс и уголовно-исполнительный кодекс РК (с 01.01.2003 г. по 01.06.2005 г.)
Отв.ред. И.Ш. Борчашвили

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Караганда
Год: 2005
Объем: 207с.
ISBN: 9965-684-06-5

ББК: 67.408К63
Комментарий к Закону Республики Казахстан "О противодействии терроризму " и "О противодействию экстремизму"
Под ред. Н.М. Абдирова, Н.Н. Турецкого

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Астана
Издательство: ТОО "Хозяйственное управление "Нұр Отан"
Год: 2013
Объем: 390 с.
ISBN: 978-601-80318-0-9

ББК: 67.408УДК: 343К634
Комментарий к Закону Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией"
под ред. Н.Н. Турецкого

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Астана
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 192 с.
ISBN: 978-601-7263-25-6

ББК: 67.408УДК: 343К634
Комментарий к Закону Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией"
Бекбаев Е.З. к.ю.н. - ст.13; Габбасов А.Б., к.ю.н. - ст. 13-1; Мауленов Г.С., д.ю.н., профессор - ст.1,3 (в соавторстве), 5; Нугманова Э.А., д.ю.н. - ст.8-12; Рахметов С.М., д.ю.н., профессор - 1,3 (в соавторстве), 2;
Рустемова Г.Р., д.ю.н., профессор - ст. 4, 6, 7, 17; Турецкий Н.Н., д.ю.н. - ст. 18-20

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Астана
Издательство: Академия финансовой полиции
Год: 2015
Объем: 194 с.
ISBN: 978-601-7467-22-7

ББК: 67.408УДК: 351К63
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское процессуальное право
Город: Астана
Издательство: Библиотека Верховного Суда Республики Казахстан
Год: 2016
Объем: 808 с.
ISBN: 978-601-236-042-4

ББК: 67.410УДК: 347 (574)К634
Комментарий и постатейные материалы к Закону Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2008
Объем: 320 с.
ISBN: 9965-785-23-6

ББК: 67.408К634
Комментарии к Трудовому кодексу Республики Казахстана от 23 ноября 2015 г. № 414-V. Трудовые отношения
под общ. ред. В.И. Скала

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
9-е изд., доп.Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2020
Объем: 536 с.
ISBN: 9965-803-91-9

ББК: 67.405К634
Комментарии к Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г. № 414-V. Трудовые отношения
Под общ. ред. В.И. Скала

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Изд. 4-е, доп.Город: Алматы
Издательство: ТОО "Изадельство LEM"
Год: 2017
Объем: 448 с.
ISBN: 9965-803-91-9

ББК: 67.405К634
Кодекс РК об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2024
Объем: 496 с.

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI О таможенном регулировании в республике Казахстан
( с изменениями по состоянию на 05.01.2021 г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное дело
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2021
Объем: 295 с.

ББК: 65.4К576
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2022
Объем: 496 с.

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 532с.
ISBN: 9965-608-03-2

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 536с.
ISBN: 9965-608-03-2

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2020
Объем: 476 с.

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2019
Объем: 508 с.
ISBN: 9965-608-03-2

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2018
Объем: 508с.
ISBN: 9965-608-03-2

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2018
Объем: 468с.

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 448 с.

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 468 с.
ISBN: 9965-608-03-2

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 388 с.

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2015
Объем: 444 с.
ISBN: 9965-608-03-2

ББК: 67.401К576
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2005
Объем: 272 с.

ББК: 67.401К57
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2014
Объем: 432 с.
ISBN: 9965-608-03-2

ББК: 67.401К57
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 448 с.

ББК: 67.401К57
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 400 с.

ББК: 67.401К57
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 308 с.

ББК: 67.401К57
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 268 с.

ББК: 67.401К57
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2011
Объем: 400 с.
ISBN: 9965-608-03-2

ББК: 67.401К57
Кодекс Республики Казахстан "О таможенном деле Республики Казахстан"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
Город: Актобе
Издательство: Газета "Таможенно-налоговый бюллетень"
Год: 2010
Объем: 278 с.

ББК: 67.401.5К57
Кодекс Республики Казахстан О таможенном деле в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Таможенное право
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.07.2017г.)Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 377 с.

ББК: 67.401.5К576
Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других платежах в бюджет (Налоговый кодекс)"
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 528 с.
ISBN: 9965-785-51-1

ББК: 67.402.23К576
Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2021
Объем: 456 с.

ББК: 67.402.23К576
Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 388 с.

ББК: 67.402.23К576
Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)"
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 528 с.
ISBN: 9965-785-51-1

ББК: 67.402.23К576
Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)"
от 12.06.2001 г. №209-II

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: Издательский дом "Бико"
Год: 2004
Объем: 272 с.

ББК: 67.402.23К57
Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: Центральный дом бухгалтера
Год: 2006
Объем: 400 с.
ISBN: 9965-27-888-1

ББК: 67.402.23К57
Кодекс Республики Казахстан " О налогах и других обязательный платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 464 с.

ББК: 67.402.23К57
Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Здравоохранение. Медицинские науки
практическое пособиеГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 232с.
ISBN: 9965-785-56-2

ББК: 5УДК: 614К576
Кодекс Республики Казахстан О здоровье народа и системе здравоохранения
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.05.2017г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Здравоохранение. Медицинские науки
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 251 с.

ББК: 5К576
Кодекс Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Семейное право
практическое пособиеГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 116б.
ISBN: 978-601-7263-13-3

ББК: 67.404.5УДК: 347.6К576
Кодекс Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье"
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Семейное право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 104с.
ISBN: 978-601-7263-13-3

ББК: 67.404.5УДК: 347.6К576
Кодекс о браке и семье в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Аян Әдет
Год: 1997
Объем: 71 с.
ISBN: 9965-9018-6-4

ББК: 67.404К57
Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Астана
Издательство: ИКФ "Фолиант"
Год: 2000
Объем: 168 с.
ISBN: 9965-477-29-9

ББК: 67.401К57
Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
с изменениями и дополнениями по состоянию законодательства на 1 апреля 1995 г.Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1995
Объем: 240 с.
ISBN: 5-7667-3101-9

ББК: 67.401К57
Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
с изменениями и дополнениями на 1 сентября 1996 годаГород: Алматы
Издательство: "Әділет Пресс"
Год: 1996
Объем: 148 с.
ISBN: 5-7667-4101-9

ББК: 67.401К57
Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: БОРКИ
Год: 1998
Объем: 128 с.
ISBN: 9965-435-03-4

ББК: 67.401К57
Кодекс законов о труде РСФСР: С постатейными материалами

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Изд. 2-е, перераб. и доп.Город: М
Издательство: Юрид. лит.
Год: 1986
Объем: 352 с.

ББК: 67.405К57
Кодекс законов о труде Казахской ССР.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Официальный текс с изменениями и дополнениями на 1 апреля 1995 г.Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1995
Объем: 192 с.
ISBN: 5-7667-3103-5

ББК: 67.405К57
Кодекс законов о труде Казахской ССР

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 1999
Объем: 100 с.

ББК: 67.405К57
Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РК
Том 2. Особенная часть
Когамов М.Ч.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2015
Объем: 944 с.
ISBN: 978-601-288-097-7

ББК: 67.411УДК: 343К570
Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года
(постатейный, к нормам УПК в редакции Законов РК от 31 октября и 24 ноября 2015 года)
Под общ. ред. А.К. Даулбаева
Когамов М.Ч.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Астана
Год: 2015
Объем: 192 с.
ISBN: 978-601-288-105-9

ББК: 67.411УДК: 343К570
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан
Том 2. Особенная часть
Когамов М.Ч.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
3-е изд., доп. и перераб.Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2020
Объем: 1016 с.
ISBN: 978-601-288-147-9

ББК: 67.411УДК: 343К570
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан
Том 1. Общая часть
Когамов М.Ч.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
3-е изд., доп. и перераб.Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2020
Объем: 752 с.
ISBN: 978-601-288-146-2

ББК: 67.411УДК: 343К570
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан
Общая и особенная части (извлечения)
Когамов М.Ч.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2015
Объем: 352 с.
ISBN: 978-601-288-083-0

ББК: 67.411УДК: 343К570
Казахстан - международные договоры с государствами-участниками СНГ
Авт. - сост. Э.Б. Мухамеджанов, И.В. Межибовская

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: Баспа
Год: 1997
Объем: 496 с.
ISBN: 9965-419-07-8

ББК: 67.91К14
Исполнительное производство (сборник нормативно-правовых актов)
Сост.: Суюндуков М.С.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Судебная система
Город: Астана
Издательство: Данекер
Год: 2002
Объем: 109 с.
ISBN: 9965-547-86-6

ББК: 67.71И88
Интеллектуальная собственность в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правовая охрана интеллектуальной собственности
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 96 с.

ББК: 67.404.3И73
Интеллектуальная собственность в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правовая охрана интеллектуальной собственности
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 93 с.

ББК: 67.404.3И73
Интеллектуальная собственность в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правовая охрана интеллектуальной собственности
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 101 с.

ББК: 67.404.3И73
Интеллектуальная собственность в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правовая охрана интеллектуальной собственности
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 100 с.

ББК: 67.404.3И73
Интеллектуальная собственность в Республике Казахстан
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правовая охрана интеллектуальной собственности
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 86 с.

ББК: 67.404.3И73
Индивидуальный подоходный налог (дополнения к сборнику №2)
Под общей ред. В.И. Скала

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоги и налогообложение
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2003
Объем: 104 с.
ISBN: 5-7667-9255-7

ББК: 65.261.41И602
Индивидуальный бизнес в Республике Казахстан
Сост. В.И. Скала, Б.В. Скала

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2004
Объем: 176 с.
ISBN: 5-7667-9273-5

ББК: 67.402.23И60
Инвестиционная деятельность
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Инвестиции
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 34 с.

ББК: 65.263И58
Земельный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
практическое пособиеГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 168с.
ISBN: 9965-608-45-8

ББК: 67.407.1З-513
Земельный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 116 с.

ББК: 67.407.1З-51
Земельный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 96 с.

ББК: 67.407.1З-51
Земельный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Год: 2010
Объем: 96 с.

ББК: 67.407.1З-51
Земельный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 124 с.
ISBN: 9965-608-45-8

ББК: 67.407.1З-51
Земельный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 96 с.

ББК: 67.407.1З-51
Земельный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 140 с.
ISBN: 9965-608-45-8

ББК: 67.407.1З-511
Земельный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Наука-К"
Год: 2021
Объем: 164 с.
ISBN: 9965-608-45-8

ББК: 67.407.1З-513
Земельный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2016
Объем: 136 с.

ББК: 67.407.1З-51
Земельное законодательство
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 104 с.

ББК: 67.407.1З-51
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу
Государственная регистрация юридических лиц и учетная регистрация филиалов и представительств (по состоянию на 30 марта 2009 г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2009
Объем: 160 б.

ББК: 67.404КазЗ-22
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу
Государственная регистрация юридических лиц и учетная регистрация филиалов и представительств

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2006
Объем: 112 б.

ББК: 67.404КазЗ-22
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу
Государственная регистрация юридических лиц и учетная регистрация филиалов и представительств (по состоянию на 12 апреля 2007 г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық және суда құқығы. Отбасы құқығы
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2007
Объем: 132 б.

ББК: 67.404КазЗ-22
Законы Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг", "О Стандартизации"
Постатейные комментарии
Парция Я.Е.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Качество продукции, товаров, услуг
Город: М
Издательство: Международный центр финансово-экономического развития
Год: 1996
Объем: 112 с.
ISBN: 5-7709-0036-9

ББК: 65.291.823.2З-19
Законы Республики Казахстан о сертификации, о стандартизации, об обеспечении единства измерений

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Качество продукции, товаров, услуг
Город: Астана
Издательство: Издательство "Парасат Әлемі"
Год: 2003
Объем: 52 с.

ББК: 65.291.823.2З-19
Законодательство Республики Казахстан в сфере государственных закупок

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные закупки (государственный заказ)
Город: Астана
Год: 2010
Объем: 158 с.

ББК: 65.41З-194
Законодательство об образовании в Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Дистанционное образование
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 172 с.

ББК: 74З-194
Законодательство об образовании в Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Дистанционное образование
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 248 с.

ББК: 74З-194
Законодательство об образовании в Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Дистанционное образование
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 256 с.

ББК: 74З-194
Законодательство об образовании в Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Дистанционное образование
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 188 с.

ББК: 74З-194
Законодательство об образовании в Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Дистанционное образование
Город: Алматы:
Издательство: Юрист
Год: 2015
Объем: 400 с.

ББК: 74.З-194
Законодательство об образовании в Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Дистанционное образование
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 244 с.

ББК: 74З-194
Законодательство О жилищных отношениях в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 1997
Объем: 52 с.
ISBN: 5-87376-020-9

ББК: 67.404.91З-19
Закон Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банкротство
Город: М
Издательство: ИНФРА-М
Год: 2000
Объем: 88 с.
ISBN: 5-16-000223-5

ББК: 65.291.931УДК: 347(094.5)З-19
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Новосибирск
Издательство: Норматика
Год: 2013
Объем: 32 с.
ISBN: 978-5-4374-0270-2

ББК: 67.404УДК: 366.5(094.5)З-192
Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Валютный рынок
Город: М
Издательство: ИНФРА-М
Год: 2000
Объем: 14 с.
ISBN: 5-16-000127-1

ББК: 65.268.61З-19
Закон РК "О языках в Республике Казахстан"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Казахский язык
Город: Астана
Издательство: ИКФ "Фолиант"
Год: 2000
Объем: 12с.

ББК: 81.2КазЗ-19
Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1998 года № 321 "О браке и семье"
Международные конвенции, регулирующие брачно-семейные вопросы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: "Данекер"
Год: 2000
Объем: 124 с.
ISBN: 9965-485-43-7

ББК: 67.404З-19
Закон Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: ТОО Аян-Эдет
Год: 1998
Объем: 16с.
ISBN: 5-87376-039-X

ББК: 67.75З-19
Закон Республики Казахстан "Об авторском праве и смежных правах"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правовая охрана интеллектуальной собственности
Город: Алматы
Издательство: "Данекер"
Год: 2000
Объем: 42 с.

ББК: 67.404.3З-19
Закон Республики Казахстан "О труде в Республике Казахстан"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Әдет"
Год: 2000
Объем: 32 с.

ББК: 67.405З-19
Закон Республики Казахстан "О радиационной безопасности населения"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданская защита. Служба по чрезвычайным ситуациям
Город: Алматы
Издательство: Институт "Данекер"
Год: 2000
Объем: 18 с.

ББК: 68.9З-19
Закон Республики Казахстан "О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-исполнительное право
Город: Алматы
Год: 1999
Объем: 29 с.

ББК: 67.409З-192
Закон Республики Казахстан "о налогах и других обязательных платежах в бюджет"
(с изменениями и дополнениями по состоянию законодательства на 1 сентября 1999 года)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоговое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Баспа"
Год: 1999
Объем: 116 с.
ISBN: 9965-419-59-0

ББК: 67.402.23З-19
Закон Республики Казахстан. О военной службе по контракту

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Вооруженные силы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 14с.

ББК: 68.49З-19
Закон Республики Казахстан о браке и семье от 17 декабря 1998 года

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Астана
Издательство: "Издательство "Парасат Әлемі"
Год: 2003
Объем: 72 с.

ББК: 67.404З-19
Закон Республики Казахстан "О браке и семье"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Әдет"
Год: 1998
Объем: 76 с.

ББК: 67.404Каз##67.404З-19
Транспортные преступления
Комментарий законодательства
Жулев В.И.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: М:
Издательство: Спарк
Год: 2001
Объем: 190 с.
ISBN: 5-88914-162-7

ББК: 67.408Ж871
Жол жүрісі қағидалары
Правила дорожного движения

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Транспорт
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2015
Объем: 148 б.

ББК: 39Ж790
Жол жүру қауіпсіздігі туралы
О безопасности дорожного движения
Қазақстан Республикасы Заңының ресми мәтіні

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Перевозки на городском транспорте. Организация, безопасность и правила дорожного движения
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы:
Издательство: "Жеті жарғы"
Год: 1996
Объем: 48 б.
ISBN: 5-7667-3466-2

ББК: 39.808Ж790
Жоғары білім бойынша заңды және нормативті құжаттар жинағы 1996 (1)
Сборник законодательных и нормативных документов по высшему образованию 1996 (1)
Құраст.: Романов В.И., Подольская Н.И., Саламатова З.Қ.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Білім. Педагогика ғылымдары
Жоғары мектепГород: Алматы
Год: 1996
Объем: 510 б.

ББК: 74ҚазЖ68
Жилищный кодекс РСФСР

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: М
Издательство: Юридическая литература
Год: 1986
Объем: 48 с.

ББК: 67.404.91Ж72
Жеті жарғы
Бұрынғы қазақтардың ел билеу заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Құқықтың жалпы теориясы
на каз., арабском, персидском, английском, немецком, француз., рус. языкахГород: Алматы
Издательство: "Айқап" баспасы
Год: 1993
Объем: 20 б.
ISBN: 5-7667-0305-8

ББК: 67.0 КазЖ56
Жер туралы. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы.Қазақстан республикасы Президенті Жарлықтарының ресми мәтіні
О земле. О недрах и недропользовании. Официальный текст Указов Президента Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1996
Объем: 272 б.
ISBN: 5-7667-3400-X

ББК: 67.407.2##67.407.1##67.407.1КазЖ50
Жер туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 60 б.

ББК: 67.407.1КазЖ50
Жер туралы
О земле
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Жер құқығы
Город: Алматы
Издательство: "Жеті жарғы"
Год: 2001
Объем: 152 б.
ISBN: 5-7667-5110-9

ББК: 67.407.1КазЖ50
Комментарий к статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан по преступлениям, отнесенным к подследственной финансовой полиции
Жемпиисов Н.Ш.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Астана
Издательство: Полиграф-Мир
Год: 2006
Объем: 252с.
ISBN: 9965-9989-6-5

ББК: 67.408Ж53
Жекешелендіру. Қазақстанда жекешелендіруге қатысты құжаттар мен материалдар
1 том

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: Атамұра - Қазақстан
Год: 1994
Объем: 152 б.
ISBN: 5-615-01562-4

ББК: 67.404.91КазЖ42
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Прокуратура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2017
Объем: 12 б.

ББК: 67.72 ҚазЖ49
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы: Қазақстан Республикасы Заңының ресми мәтіні
О безопасности и охране труда: Официальный текст Закона Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Еңбек құқығы
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2004
Объем: 60 б.
ISBN: 9965-11-137-5

ББК: 67.405Е58
Единые правила исчисления средней заработной платы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Трудовое право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2010
Объем: 8 с.

ББК: 67.405Е33
Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы
О свободе вероисповедания и религиозных объединениях
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Дін
Город: Алматы:
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 32 б.
ISBN: 5-7667-5071-4

ББК: 86.2/3казД91
Основные принципы уголовного права Республики Казахстан (сравнительный комментарий к книге Дж. Флетчера и А.В. Наумова "Основные концепции современного уголовного права")
Джекебаев У.С.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право Казахстана
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2001
Объем: 256 с.
ISBN: 5-7667-5095-1 (В пер.)

ББК: 67.408##67.408(5Каз)Д40
Деньги и платежи
Сборник нормативных актов Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банковское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 105 с.

ББК: 67.404.212Д34
Деньги и платежи
Сборник нормативных актов Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банковское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 112 с.

ББК: 67.404.212Д34
Деньги и платежи
Сборник нормативных актов Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банковское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 108 с.

ББК: 67.404.212Д34
Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 1999
Объем: 26 с.

ББК: 67.91Д285
Действующее федеральное законодательство: о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банки. Банковское дело
Город: М
Год: 1999
Объем: 41 с.
ISBN: 5-89194-015-9

ББК: 65.262.10Д27
Итальянское антимафиозное законодательство: новшество и результаты
Дато Энцо Ло

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Астана
Год: 2005
Объем: 39 с.

ББК: 67.411Д20
Гражданское законодательство Республики Казахстан - толкование и комментирование
Выпуск 6.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Баспа
Год: 1998
Объем: 240 с.
ISBN: 9965-419-34-5

ББК: 67.404Г75
Гражданское законодательство Республики Казахстан - толкование и комментирование
Выпуск 5.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Баспа"
Год: 1998
Объем: 128 с.
ISBN: 9965-419-26-4

ББК: 67.404Г75
Гражданское законодательство Республики Казахстан
Статьи, комментарии, практика. Вып. 8

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ВШП "Әділет"
Год: 1999
Объем: 218 с.
ISBN: 9965-9070-3-X

ББК: 67.404Г75
Гражданское законодательство Республики Казахстан
Статьи, комментарии, практика Вып. 7

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ВШП "Әділет"
Год: 1999
Объем: 220 с.
ISBN: 9965-431-19-1

ББК: 67.404Г75
Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Астана
Издательство: ИКТ "Фолиант"
Год: 2000
Объем: 152 с.

ББК: 67.410Г75
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: СПб.
Издательство: Издательский Дом "Герда"
Год: 1999
Объем: 220 с.
ISBN: 5-7978-0027-6

ББК: 67.410Г75
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан: официальный текс с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2001 г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2001
Объем: 216 с.
ISBN: 5-7667-5148-6

ББК: 67.410Г75
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2023
Объем: 240 с.
ISBN: 9965-608-23-7

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2019
Объем: 224 с.
ISBN: 9965-608-23-7

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 236с.
ISBN: 9965-608-23-7

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 136с.

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
Учебно-практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2012
Объем: 192 с.
ISBN: 9965-608-232-7

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 132с.

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 120 с.

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 188 с.
ISBN: 9965-608-23-7

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 131 с.

ББК: 67.410Г75
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: "Издательство "Норма-К"
Год: 2016
Объем: 224с.
ISBN: 9965-608-23-7

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 220 с.
ISBN: 9965-608-23-7

ББК: 67.410Г756
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
Кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 216 с.

ББК: 67.410Г75
Гражданский процессуальный кодекс Казахской ССР
(с изменениями и дополнениями на 30 мая 1996 г.) Учебное издание

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Новосибирск
Год: 1996
Объем: 100 с.
ISBN: 5-214-03171-6

ББК: 67.410Г75
Гражданский процессуальный кодекс Казахской ССР
Официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 ноября 1975 г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Алма-Ата
Издательство: "Казахстан"
Год: 1977
Объем: 224 с.

ББК: 67.410Г75
Гражданский процессуальный кодекс Казахской ССР

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданско-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: БОРКИ
Год: 1998
Объем: 85 с.

ББК: 67.410Г75
Гражданский кодекс РСФСР. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: М
Издательство: Юридическая литература
Год: 1988
Объем: 256 с.
ISBN: 5-7260-0010-2

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Российской Федерации
Полный текст (часть первая и часть вторая)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: М
Издательство: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ", Издательство "ЭКМОС"
Год: 2000
Объем: 228 с.
ISBN: 5-88124-065-0

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан - толкование и комментирование. Общая часть
Выпуск 3.
Гл. ред. д.ю.н., профессор А.Г. Диденко

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Баспа
Год: 1997
Объем: 128 с.
ISBN: 9965-419-05-1

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан - толкование и комментирование. Общая часть
Выпуск 2.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Баспа
Год: 1997
Объем: 192 с.
ISBN: 9965-419-01-9

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан - толкование и комментирование. Общая часть
Выпуск 1.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Год: 1996
Объем: 192 с.
ISBN: 5-628-01971-2

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан - толкование и комментирование
Выпуск 4.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Баспа
Год: 1997
Объем: 128 с.
ISBN: 9965-419-14-0

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2018
Объем: 376 с.
ISBN: 9965-608-00-8

ББК: 67.404Г756
Гражданский кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2019
Объем: 379 с.
ISBN: 9965-608-00-8

ББК: 67.404Г756
Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть): Кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Астана
Издательство: "Парасат Әлемі"
Год: 2003
Объем: 200 с.

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)
Комментарий (постатейный): В двух книгах. Книга 1
Отв.ред.: М.К. Сулейменов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Год: 2006
Объем: 712 с.
ISBN: 9965-629-44-7

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)
Комментарий (постатейный). В двух книгах. Книга 2
Отв. ред. М.К. Сулейменов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Год: 2006
Объем: 800 с.
ISBN: 9965-629-45-5

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан. Особенная часть

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Данекер
Год: 1999
Объем: 307 с.
ISBN: 9965-485-16-X

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть)
Комментарий (постатейный). В 2 кн. - 3-е изд., испр. и доп., с использованием судебной практики. Кн.1
Отв. ред. М.К. Сулейменов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Год: 2007
Объем: 584 с.
ISBN: 9965-629-60-9

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть)
Комментарий (постатейный). В 2 кн.
Отв. ред. М.К. Сулейменов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
3-е изд., испр. и доп., с использованием судебной практикиГород: Алматы
Год: 2007
Объем: 432 с.
ISBN: 9965-629-61-7

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
С изм. и доп. на 1 сентября 1998 годаГород: Алматы
Издательство: БОРКИ
Год: 1998
Объем: 128 с.
ISBN: 9965-434-03-4

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан. (Общая часть)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
С изменениями и дополнениями на 1 января 1998 годаГород: Алматы
Издательство: "БОРКИ"
Год: 1998
Объем: 124 с.
ISBN: 9965-434-03-4

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 329 с.

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 312 с.

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 308 с.

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и особенная части)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 356 с.

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 352 с.

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части):

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
с изменениями и дополнениями по состоянию законодательства на 1 апреля 2000 г.Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2000
Объем: 608 с.
ISBN: 5-7667-4930-9

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 308 с.

ББК: 67.404Г756
Гражданский кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 380с.
ISBN: 9965-608-00-8

ББК: 67.404Г756
Гражданский кодекс Республики Казахстан
практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Хозяйственное право
Город: Алматы
Издательство: "Норма К"
Год: 2012
Объем: 360 с.
ISBN: 9965-608-00-8

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс. Особенная часть (по состоянию на 10 августа 1999 года)
Учебное пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 1999
Объем: 220 с.

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс. Общая и Особенная части
Учебное пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Аян Эдет"
Год: 2000
Объем: 352 с.

ББК: 67.404Г75
Гражданский кодекс Казахской ССР (официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию законодательства на 1 января 1988 года0

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Гражданское и торговое право. Семейное право
Город: Алма-Ата
Издательство: Казахстан
Год: 1989
Объем: 256 с.
ISBN: 5-615-00209-3

ББК: 67.404Г75
Государственные служащие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: М
Издательство: "Издательство ПРИОР"
Год: 2000
Объем: 112 с.
ISBN: 5-7990-0137-0

ББК: 67.401.02Г72
Государственные закупки
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные закупки (государственный заказ)
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 196 с.

ББК: 65.41Г727
Государственная служба. Сборник нормативных правовых актов
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2013
Объем: 76 с.
ISBN: 9965-608-50-4

ББК: 67.401.02Г726
Государственная служба в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2014
Объем: 168 с.

ББК: 67.401.02Г726
Государственная служба в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2015
Объем: 164 с.

ББК: 67.401.02Г72
Государственная служба в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 124 с.

ББК: 67.401.02Г72
Государственная служба в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 124 с.

ББК: 67.401.02Г72
Государственная служба в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 120 с.

ББК: 67.401.02Г72
Государственная служба в Республике Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 128 с.

ББК: 67.401.02Г72
Государственная служба в Республике Казахстан
Сборник нормативных правовых актов
Под общ. ред. Байменова А.М.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Астана
Издательство: ФОЛИАНТ
Год: 2000
Объем: 244 с.
ISBN: 5-7667-9468-1

ББК: 67.401.02Г72
Государственная служба в Республике Казахстан
Сборник нормативных правовых актов. Тестовые вопросы
Под общ. ред. Турисбекова З.К.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Город: Астана
Год: 2003
Объем: 400 с.
ISBN: 5-7667-9468-1

ББК: 67.401.02Г72
Государственная служба
правовой статус права, обязанности пенсионное обеспечение, социальные льготы
Сборник нормативных актов
Составитель: Г.С. Ищанов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
Издательство: Издательство "ДАСТАН ЛТД"
Год: 1997
Объем: 120 с.

ББК: 67.401.02Г726
Государственная служба
Сб. нормативных документов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственная и муниципальная служба. Служебное право
2-е изд.Город: М
Издательство: Дело
Год: 2000
Объем: 432 с.
ISBN: 5-7749-0157-2

ББК: 67.401.02УДК: 35.07(094)Г72
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2010
Объем: 124 с.

ББК: 67.404.91Г72
Государственная пошлина
Сборник законодательных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные доходы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 36 с.

ББК: 65.261.4Г726
Государственная пошлина
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные доходы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 28 с.

ББК: 65.261.4Г726
Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика
Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: М
Издательство: Изд-во МНИМП
Год: 1998
Объем: 600 с.
ISBN: 5-88720-017-0

ББК: 67.91Г648
Выездные налоговые проверки организаций и индивидуальных предпринимателей. Консультации налоговой инспекции налогоплательщиков по вопросам налогов и сборов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоги и налогообложение
Город: СПб
Издательство: Издательство "Актив"
Год: 2001
Объем: 92 с.
ISBN: 5-89440-018-X

ББК: 65.261.41В924
Вопросы применения новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РК и судебная практика

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: Издательство "БОРКИ"
Год: 1998
Объем: 28с.

ББК: 67.408В74
Военная доктрина Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Военное дело
Город: Алматы
Издательство: Издательство "NURPRESS"
Год: 2016
Объем: 28 с.

ББК: 68В633
Водный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Водное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 64 с.

ББК: 67.407.4В62
Водный кодекс Республики Казахстан
По сост. на 1 января 2003 года

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Водное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 35 с.

ББК: 67.407.4В62
Водный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Водное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2001
Объем: 35 с.

ББК: 67.407.4В62
Водный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Водное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 69 с.

ББК: 67.407.4В62
Водный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Водное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 64 с.

ББК: 67.407.4В62
Водный кодекс Республики Казахстан
от 9 июля 2003 г. № 481-II

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Водное право
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.)Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2019
Объем: 107 с.

ББК: 67.407.4В623
Водный кодекс Республики Казахстан
от 9 июля 2003г. № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Водное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 107с.

ББК: 67.407.4В623
Водное законодательство Республики Казахстан
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Водное право
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2007
Объем: 88 с.

ББК: 67.407.4В62
Внешнеэкономическая деятельность
Сборник нормативных правовых актов Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2004
Объем: 152 с.

ББК: 65.298.2В60
Внешнеэкономическая деятельность
Сборник нормативных правовых актов Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2007
Объем: 164 с.

ББК: 65.298.2В60
Налог на добавленную стоимость
Вильчур Н.Р., Каретникова А.А.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоги и налогообложение
Город: М
Издательство: Проспект
Год: 2000
Объем: 144 с.
ISBN: 5-8369-0111-2

ББК: 65.261.41В466
Акцизы
Вильчур Н.Р., Каретникова А.А.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Налоги и налогообложение
Город: М
Издательство: Проспект
Год: 2000
Объем: 64 с.
ISBN: 5-8369-0113-9

ББК: 65.261.41В466
Венские конвенции: о праве международных договоров, о договорах международной купли - продажи товаров
Сборник

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Официальный текстГород: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 72 с.

ББК: 67.91В295
Валютное регулирование
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правовое регулирование денежного обращения
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 88 с.

ББК: 67.402.4В16
Валютное регулирование
Сборник нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Правовое регулирование денежного обращения
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 103 с.

ББК: 67.402.4В16
Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы: Қазақстан Республикасы Заңының ресми мәтіні
О валютном регулировании и валютном контроле. Официальный текст Закона РК

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Ақша айналымын құқықтық реттеу
На двух языках (каз-рус)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2005
Объем: 68 б.
ISBN: 9965-11-193-6

ББК: 67.402.4 ҚазВ167
Бюджетный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджетное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2013
Объем: 188 с.

ББК: 67.402.1Б980
Бюджетный кодекс Республики Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.03.2017г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджетное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 305 с.

ББК: 67.402.1Б980
Бюджетный кодекс Республики Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.03.2017г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджетное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2017
Объем: 305 с.

ББК: 67.402.1Б980
Бюджетный кодекс Республики Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.04.2019г.)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджетное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2019
Объем: 259 с.

ББК: 67.402.1Б980
Бюджетный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджетное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 144 с.

ББК: 67.402.1Б98
Бюджетный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджетное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 136 с.

ББК: 67.402.1Б98
Бюджетный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджетное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 136 с.

ББК: 67.402.1Б98
Бюджетный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджетное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2015
Объем: 184 с.

ББК: 67.402.1Б98
Бюджет жүйесі туралы
О бюджетной системе
Қазақстан Республикасының Заңы. Закон Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджеттік құқық
на двух языках (каз. - рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 56 б.
ISBN: 5-7667-4997-X

ББК: 67.402.1КазБ97
Бюджет жүйесі туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бюджеттік құқық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 40 б.

ББК: 67.402.1КазБ97
"Білім туралы" Қазақстан Республикасының заңы
Закон Республики Казахстан "Об образовании"

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Білім. Педагогика ғылымдары
Город: Астана
Год: 2004
Объем: 132 б.

ББК: 74ҚазБ94
Бухгалтерский учет в государственных учреждениях
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Учет. Бухгалтерский учет
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 210 с.

ББК: 65.052.2Б94
Бухгалтерский учет в государственных учреждениях
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Учет. Бухгалтерский учет
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 212 с.

ББК: 65.052.2Б94
Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Есеп. Бухгалтерлік есеп
Город: Алматы
Издательство: Издательство Lем
Год: 2008
Объем: 36 б.

ББК: 65.052.2ҚазБ943
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы
О бухгалтерском учете и финансовой отчетности
2007 жылғы ақпанның 28-і. № 234-ІІІ

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Учет
(2009.17.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство LEM"
Год: 2010
Объем: 31 б.

ББК: 65.052Б87
Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Сборник нормативных документов
Составитель Абишева А.Н.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовное право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2002
Объем: 216 с.

ББК: 67.408Б841
Кодекс европейского договорного права - European Contract Code: общий и сравнительно - правовой комментарий. В 2 кн. Книга 1
Белов В.А.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: М
Издательство: Издательство Юрайт
Год: 2017
Объем: 308 с.
ISBN: 978-5-534-02848-5(кн.1)##978-5-534-02849-2

ББК: 67.91УДК: 341Б435
Кодекс европейского договорного права - European Contract Code: общий и сравнительно - правовой комментарий. В 2 кн. Книга 2
Белов В.А.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Международное (публичное) право
Город: М
Издательство: Издательство Юрайт
Год: 2017
Объем: 312 с.
ISBN: 978-5-534-02850-8(кн.2)##978-5-534-02849-2

ББК: 67.91УДК: 341Б435
Безопасность и охрана труда в Республике Казахстан
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Право социального обеспечения
Город: Алматы
Издательство: Юрист
Год: 2009
Объем: 116 с.

ББК: 67.405.2Б40
Бәсеке және монополистік қызметті шектеу туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 24 б.

ББК: 67.404.91КазБ32
Бәсеке және монополистік қызметті шектеу туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 24 б.

ББК: 67.404.91КазБ32
Комментарий к Конституции Российской Федерации
Бархатова Е.Ю.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
2-е изд., перераб. и доп.Город: М
Издательство: Проспект
Год: 2015
Объем: 272с.
ISBN: 978-5-392-15355-8

ББК: 67.400УДК: 342.4(470+571) (094.4.072)Б267
Банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңы 1997 жылғы 21 қаңтардағы № 67-І
Закон Республики Казахстан о банкротстве от 21 января 1997 года № 67-І
2009.17.07 берілген өзгерістер мен толықтырулармен = по сост. на 17.07.2009 г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банкроттық
Город: Алматы
Издательство: Издательство Lем
Год: 2010
Объем: 111 б.

ББК: 65.291.931КазБ231
Банкроттық туралы заң
Закон о банкротстве
қазақ тілінде, орыс тілінде

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банкроттық
Город: Алматы
Издательство: Дәнекер
Год: 2001
Объем: 114 б.

ББК: 65.291.931КазБ24
Банкроттық туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банкроттық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 44 б.

ББК: 65.291.931КазБ24
Банковская деятельность
Сборник нормативных актов Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банковское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 264 с.

ББК: 67.404.212Б23
Банковская деятельность
Сборник нормативных актов Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банковское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 276 с.

ББК: 67.404.212Б23
Банковская деятельность
Сборник нормативных актов Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банковское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2005
Объем: 196 с.

ББК: 67.404.212Б23
Банки и банковские организации в Республике Казахстан
Основные законодательные акты

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Банковское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2000
Объем: 101 с.

ББК: 67.404.212Б23
Бағалы қағаздар рыногы туралы
О рынке ценных бумаг: Официальный текст закона РК
Қазақстан Республикасы Заңының ресми мәтіні

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Бағалы қағаздар нарығы (қор нарық, капитал нарығы)
на 2-х яз. (каз., рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2004
Объем: 192 б.
ISBN: 9965-11-129-4

ББК: 65.264КазБ13
Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты
Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана
Қазақстан Республикасының Президенті - Ұлт Қөшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Саясат
Город: Астана
Год: 2012
Объем: 44 б.

ББК: 66КазӘ53
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Қодексі: Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік жауаптылық
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2017
Объем: 460б.
ISBN: 978-601-7263-71-3

ББК: 67.401ҚазУДК: 342Ә47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы. Қазақстан Республикасының Қодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2019
Объем: 500 б.
ISBN: 978-601-7263-71-3

ББК: 67.401ҚазУДК: 342Ә47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы. Қазақстан Республикасының Қодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 524б.
ISBN: 978-601-7263-71-3

ББК: 67.401КазӘ47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы . Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
тәжірибелік құралыГород: Алматы
Издательство: норма-К
Год: 2022
Объем: 520б.
ISBN: 978-601-7263-71-3

ББК: 67.401УДК: 342Ә47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік жауаптылық
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2024
Объем: 480 б.

ББК: 67.401ҚазӘ47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2016
Объем: 428 б.

ББК: 67.401КазӘ47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2006
Объем: 280 б.

ББК: 67.401КазӘ47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 260 б.

ББК: 67.401КазӘ47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы. Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 336 б.

ББК: 67.401КазӘ47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 316 б.

ББК: 67.401КазӘ47
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы. Қазақстан Республикасының Кодексі
Тәжірибелік құралы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Әкімшілік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЖШС "Издательство "Норма-К"
Год: 2014
Объем: 416 б.
ISBN: 978-601-7263-71-3

ББК: 67.401КазУДК: 342Ә47
Әділет органдары туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Басқарудағы құқықтықты соттық бақылауы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 24 б.

ББК: 67.401.061.5 КазӘ25
Аудиторская деятельность: организационные основы, стандарты, особенности отраслевого аудита
Сост.В.В. Калинин

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Аудит
Город: М
Издательство: ООО "ИКФ Омега-Л"
Год: 2000
Объем: 384 с.
ISBN: 5-901386-02-7

ББК: 65.052.8УДК: 657.6А93
Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы
Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сот жүйесі
2-басылымыГород: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1999
Объем: 76 б.
ISBN: 5-7667-5032-3

ББК: 67.71ҚазА90
Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Атқарушылық іс жүргізу
Город: Алматы:
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2012
Объем: 72 б.

ББК: 67.410.117А923
Акционерное общество: создание, реорганизация, ликвидация
Сборник нормативных правовых актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Торговое право, коммерческое право, хозяйственное право, предпринимательское право
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2007
Объем: 216 с.

ББК: 67.404.91А44
Акционерлік қоғамдар туралы
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 48 б.

ББК: 67.404.91КазА36
Акционерлік қоғамдар туралы
Об акционерных обществах
2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы: Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
2007.07.08. берілген өзгер. мен толық. с измен. и доп. по сост. на 07.08.2007 г.Город: Алматы
Издательство: Издательство "LEM"
Год: 2008
Объем: 124 б.

ББК: 67.404.91КазА36
Акционерлік қоғамдар туралы
Об акционерных обществах
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Сауда құқығы. Коммерциялық құқығы. Шаруашылық құқығы. Кәсіпкерлік құқығы
на 2-х яз. (каз.,рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 144 б.
ISBN: 5-7667-4962-7

ББК: 67.404.91КазА36
Акцизы (глава 22 части второй Налогового кодекса РФ. Комментарий)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Государственные доходы
Город: М
Издательство: Современная экономика и право
Год: 2000
Объем: 72 с.
ISBN: 5-84-11-0046-7

ББК: 65.261.4А446
Акты конституционного Суда Республики Таджикистан в области уголовной политики (1996-2015 годы)

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Конституционное (государственное) право
на 2-х яз. (рус., тадж.)Город: Душанбе
Издательство: Издательство "ЭР-граф"
Год: 2016
Объем: 152 с.
ISBN: 978-99975-53-24-9

ББК: 67.400УДК: 347.99(094)(575.3)А438
Азаматтық қорғаныс туралы - Қазақстан Республикасындағы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы - О гражданской обороне - О мобилизационной подготовке и мобилизации в РК
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Азаматтық қорғаныс
(қаз., орыс.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1998
Объем: 84б.
ISBN: 5-7667-4120-0

ББК: 68.69А29
Азаматтық және саяси құқықтар туралы Халықаралық пактіні Қазақстан Республикасының ұлттық заңдарына енгізу. Пактінің жекелеген баптарын мысалға келтіріп, қажетті өзгерістерді шолу және оларды жүзеге асыру жөніндегі тәжірибелік ұсыныстар

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адам құқықтары
Город: Алматы
Издательство: "OST XXI век"
Год: 2008
Объем: 208 б.
ISBN: 9965-659-52-4

ББК: 67.911.11КазА29
Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
практическое пособиеГород: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2022
Объем: 88с.
ISBN: 978-601-7263-48-5

ББК: 67.401УДК: 347.1(075)А313
Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2023
Объем: 92 с.
ISBN: 978-601-7263-48-5

ББК: 67.401УДК: 347.1 (075)А313
Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Практическое пособие

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО "Издательство "Норма-К"
Год: 2022
Объем: 88 с.
ISBN: 978-601-7263-48-5

ББК: 67.401УДК: 347.1(075)А313
Административный процедурно - процессуальный кодекс Республики Казахстан

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Административное право
Город: Алматы
Издательство: Норма-К
Год: 2021
Объем: 88с.
ISBN: 978-601-7263-48-5

ББК: 67.401А313
Адвокаттық қызмет туралы. Об адвокатской деятельности
Қазақстан Республикасының Заңы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
на двух яз. (каз.рус.)Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 1997
Объем: 48б.
ISBN: 5-7667-4910-4

ББК: 67.75А24
Адвокаттық қызмет туралы: 2004 жылдың 10 маусымына дейінгі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген Қазақстан Республикасы Заңының ресми мәтіні
Об адвокатской деятельности: Официальный текст Закона Республики Казахстан по состоянию законодательства на 10 июня 2004 г.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
қазақ, орыс тілдеріндеГород: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2004
Объем: 52 б.
ISBN: 9965-11-136-7

ББК: 67.75А288
Адвокаттық қызмет туралы
Құқықтық және нормативтік актілер жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 56б.

ББК: 67.75А24
Адвокаттық қызмет туралы
Құқықтық және нормативтік актілер жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2008
Объем: 56б.

ББК: 67.75А24
Адвокаттық қызмет туралы
Құқықтық және нормативтік актілер жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2003
Объем: 26б.

ББК: 67.75А24
Адвокаттық қызмет туралы
Құқықтық және нормативтік актілер жиынтығы

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2011
Объем: 60б.

ББК: 67.75А24
Адвокатская деятельность
Сборник законодательных и нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2010
Объем: 60с.

ББК: 67.75А288
Адвокатская деятельность
Сборник законодательных и нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2009
Объем: 60с.

ББК: 67.75А288
Адвокатская деятельность
Сборник законодательных и нормативных актов

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Адвокатура
Город: Алматы
Издательство: ЮРИСТ
Год: 2004
Объем: 65с.

ББК: 67.75А288
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсіндірме
Жалпы және Ерекше бөлімдер
Ағыбаев А.Н.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Қылмыстық құқық
Город: Алматы
Издательство: Жеті жарғы
Год: 2010
Объем: 808б.
ISBN: 978-601-288-015-1

ББК: 67.408УДК: 347.9А23
"Узбекистон Республикасининг давлат тили хақида" ги Қонунга шархлар
Абдумажидов Ғ.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Языкознание
на 2-х яз. (узбек., рус.)Город: Т
Издательство: "Адолат"
Год: 1999
Объем: 64б.

ББК: 81А139
Актуальные вопросы правоприменения при разрешении судами земельных споров
Абдраимов Б.Ж.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Земельное право
Город: Алматы
Издательство: "БОРКИ"
Год: 1998
Объем: 60 с.
ISBN: 9965-431-13-2

ББК: 67.407.1А13
Научно-практический комментарий к главам 30 и 50 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан
Абдиканов Н.А.

Жанр: Законы и Законодательные акты
Тематика: Уголовно-процессуальное право
Город: Алматы
Издательство: ТОО Издательство "Норм-К"
Год: 2015
Объем: 152 с.
ISBN: 978-601-7263-36-2

ББК: 67.411А139